SCB: Antal påbörjade bostäder sjunker

I Sverige påbörjades byggandet av 43 750 bostäder under årets tre första kvartal, vilket är nio procent lägre jämfört med samma period 2021. Jämfört med 2020 är det ändå ett högre utfall – då påbörjades 39 930 bostäder i flerfamiljshus och småhus.

SCB skriver i sitt pressmeddelande att ”av de påbörjade lägenheterna finns cirka 34 200 i flerbostadshus. Det är 9 procent färre än under motsvarande period 2021. Preliminärt var cirka 62 procent av dessa upplåtna som hyresrätter. I småhus påbörjades cirka 9 550 lägenheter under perioden vilket också är en minskning med 9 procent jämfört med de tre första kvartalen 2021”

 

Påbörjade lägenheter, 1:a–3:e kvartalet. 2002-2022

Källa: SCB

Södermanland tuffar på

De regioner som drar ner siffran är främst Storstockholm, Skåne, Gävleborg och Jönköpings län. De regioner som tvärtom uppvisar ordentliga ökningar av påbörjade bostäder jämfört med 2021 är Södermanland, Kronoberg, Värmland och Västmanland.

Prognoserna för nästa år

Prognoserna för byggnationen nästa år presenterades i APPLiAnytt tidigare i månaden. Vill du läsa om Boverkets och Byggföretagens prognoser för byggnationen nästa är klicka här: Boverket: Ras för byggandet av bostäder nästa år – APPLiA (applia-sverige.se)

Text: Kent Oderud


Branschnyheter


APPSTAT lanserat

APPLiA byter system för branschstatistiken. Det nya systemet APPSTAT har gemensamt utvecklats av branschföreningarna i Norden och först ut in

Manifest del 2 – Stöd till medborgare och ökat fokus på återbruk

Applia Europes manifest för 2024, som presenterades den 18 december 2023, är en ambitiös färdplan med praktiska rekommendationer för beslutsfattare

En svag avslutning på 2023

Årets december avslutade svagt för branschen som helhet, men med minus 6,5 procent ackumulerat mot föregående år, landade siffrorna för

Höjningen av elektronikskatten för vitvaror ger skjuts åt inflationen

Det ökade skatteuttaget av elektronikskatten slår igenom i SCB:s senaste inflationsstatistik för både privatkonsumtion och byggkostnader. Sammantaget visar siffrorna att