SCB: Antal påbörjade bostäder sjunker

I Sverige påbörjades byggandet av 43 750 bostäder under årets tre första kvartal, vilket är nio procent lägre jämfört med samma period 2021. Jämfört med 2020 är det ändå ett högre utfall – då påbörjades 39 930 bostäder i flerfamiljshus och småhus.

SCB skriver i sitt pressmeddelande att ”av de påbörjade lägenheterna finns cirka 34 200 i flerbostadshus. Det är 9 procent färre än under motsvarande period 2021. Preliminärt var cirka 62 procent av dessa upplåtna som hyresrätter. I småhus påbörjades cirka 9 550 lägenheter under perioden vilket också är en minskning med 9 procent jämfört med de tre första kvartalen 2021”

 

Påbörjade lägenheter, 1:a–3:e kvartalet. 2002-2022

Källa: SCB

Södermanland tuffar på

De regioner som drar ner siffran är främst Storstockholm, Skåne, Gävleborg och Jönköpings län. De regioner som tvärtom uppvisar ordentliga ökningar av påbörjade bostäder jämfört med 2021 är Södermanland, Kronoberg, Värmland och Västmanland.

Prognoserna för nästa år

Prognoserna för byggnationen nästa år presenterades i APPLiAnytt tidigare i månaden. Vill du läsa om Boverkets och Byggföretagens prognoser för byggnationen nästa är klicka här: Boverket: Ras för byggandet av bostäder nästa år – APPLiA (applia-sverige.se)

Text: Kent Oderud


Branschnyheter


Skrota elektronikskatten och börja jobba europeiskt istället! 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Regeringen avser att presentera en

Ordförande: Regeringen hade fel

I förrgår publicerade Skatteverket uppgifter om deklarerad kemikalieskatt för den senast redovisade månaden juli, jämfört med juli föregående år. Det

Semestertakt på marknaden

Leveranserna av branschvaror till återförsäljare och användare under semestermånaden juli låg klart lägre än de tidigare två åren (se graf).

Eco-program på produkterna 

Att rengöra sina kläder eller sina tallrikar och bestick tar, med en modern tvättmaskin respektive diskmaskin, idag vanligtvis någonstans mellan