Trendspaning CES – Consumer Electronics Show

Förändringsarbetet på CES har pågått under många år och resulterade 2015 i att arrangören bytte namn från CEA (Consumer Electronics Association) till CTA (Consumer Technology Association). Från att ha varit en mässa i grunden kopplad till radio och TV har den med tiden utvecklats till att visa alla typer av produkter som kopplar ihop hemmet och konsumenten – det är därmed en av världens största mässor.

CES har även utvecklats till att bli en mässa med stort fokus på teknik och tekniska innovationer. Årets nyheter fanns bland annat inom robotik, digitalisering och laddstrukturer. För många uppfattas delar av detta fortfarande kanske som industriprodukter men förändringen går oerhört snabbt och allt fler affärer görs av konsumenter.

Det uppkopplade hemmet var ett annat intressant tema där flera företag visar en imponerande range av produktkategorier inom allt ifrån vardagliga göromål som till träning, larm och säkerhet.

Ett företag som tidigare mest var förknippat med TV visade nu upp en konceptbil. Det blir därmed allt tydligare att företag inte bara vidarutvecklar sina produkter med ny teknik utan även följer trenden att hitta nya produktsegment att som väletablerade märken försöka ta sig in på.

Upp emot 150 000 besökare och lika många utställare som innan pandemin besökte i år Las Vegas. Även om någon hall inte användes på Convention Center har de i år samlat in flera aktiviteter, som tidigare flyttat ut från mässan till olika hotell, till att bli en tydligare del av mässan.

CES är fortfarande en av de största mässorna i världen och även fortsättningsvis den mest intressanta mässan utifrån produktutveckling och trender. Jag rekommenderar alla som har en möjlighet att besöka att ta chansen för att redan idag se in i framtiden.

/Matts Spångberg, vd Applia Sverige


Branschnyheter


Frida Faxborn, näringspolitisk expert på TechSverige, Pernilla Enebrink, vd på ElektronikBranschen, Kent Oderud, ordförande i APPLiA. Bild: Grøtt, Vegard, Pressbild

Skarp branschöverskridande kritik mot elektronikskatten

Den första juli ändras elektronikskattens utformning och avdrag blir endast möjligt om varan inte innehåller brom, klor eller fosfor. Om

Ny hållbarhetsrapport från El-kretsen

El-Kretsen släppte i april sin hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten visar, förutom att närmare 155 000 ton material har samlat in

Årsmöte med APPLiA 

Årsmötet inleddes med ett föredrag om IT-säkerhet och vilka förebyggande åtgärder företag kan skapa i sina egna bolag för att

Sänkta skattesatser ger högre skatteuttag 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Hör och häpna – taket