Trög april för branschen

Det blir alldeles klart att branschutvecklingen inte klarar av att nå föregående års rekordsiffror under detta år. Men jämfört med 2020 ser siffrorna fram till april fortsatt positiva ut. De större vitvarorna håller fortfarande takten att någotsånär möta förra året, medan de mindre hushållsapparaterna bromsar in ordentligt.

Branschens samlade leveranser i månaden april låg 10 procent under utfallet i april förra året, vilket ger ett årsutfall under årets första fyra månader med 3 procent under samma period 2021. Men går vi längre tillbaka och jämför med år 2020 istället ligger branschens ackumulerade utfall på en ökning av hela 10 procent.

 

Vitvarorna håller upp siffrorna

Försäljningen av de större branschprodukterna (MDA – vitvaror) ligger i princip lika med rekordåret 2021 under det första tertialet, trots att just månaden april uppvisade ett minus på 3,6 procent. Det är framför allt segmenten ”cooling” och mikrougnar som drar ner resultatet i månaden, medan de övriga produktsegmenten ökar något gentemot april 2021.

Hushållsapparaterna (SDA) kämpar…

… mot de rekordhöga jämförelsesiffrorna från förra året och uppvisar i jämförelse en rejäl tillbakagång i månaden på nästan 28 procent. Alla produktsegment inom SDA ’bidrar’ till minustalen denna månad, men det är produktsegmenten ”kaffemaskiner” och ”kitchen appliances” som drabbats allra mest. I tertialtalen ser vi ändå en viss tillfriskning med försäljningsökningar inom kategorierna ”hair care” och ”oral care” innefattande eltandborstar. I övrigt är det mest minustal inom de övriga SDA-segmenten.  


Branschnyheter


APPLiAnytt om Almedalen

Vi hjälper dig att hitta rätt på världens största demokratiska mötesplats! Höstens stundande val och dess huvudfrågor tar som väntat

Maj – en tuff månad maj för branschen

Fortfarande har branschen en bättre utveckling än jämförelseåret 2020, men gentemot föregående pandemiår 2021 förlorar branschen nu mark. Samlat vitvaror

Ordförande har ordet: Stark retail i juli/wholesale är ”out of office”

Vad kan vi förvänta oss av sommaren förutom sol och sand mellan tårna? Ordförande Kent Oderud har tittat på sommarens

Produktnyheter, kökskoncept, premiumresa & samarbeten

Här presenteras en trio produktnyheter (från Philips, Samsung och Braun) samt Electrolux GRO, ett framtida kökskoncept designat för ett mer