Trög april för branschen

Det blir alldeles klart att branschutvecklingen inte klarar av att nå föregående års rekordsiffror under detta år. Men jämfört med 2020 ser siffrorna fram till april fortsatt positiva ut. De större vitvarorna håller fortfarande takten att någotsånär möta förra året, medan de mindre hushållsapparaterna bromsar in ordentligt.

Branschens samlade leveranser i månaden april låg 10 procent under utfallet i april förra året, vilket ger ett årsutfall under årets första fyra månader med 3 procent under samma period 2021. Men går vi längre tillbaka och jämför med år 2020 istället ligger branschens ackumulerade utfall på en ökning av hela 10 procent.

 

Vitvarorna håller upp siffrorna

Försäljningen av de större branschprodukterna (MDA – vitvaror) ligger i princip lika med rekordåret 2021 under det första tertialet, trots att just månaden april uppvisade ett minus på 3,6 procent. Det är framför allt segmenten ”cooling” och mikrougnar som drar ner resultatet i månaden, medan de övriga produktsegmenten ökar något gentemot april 2021.

Hushållsapparaterna (SDA) kämpar…

… mot de rekordhöga jämförelsesiffrorna från förra året och uppvisar i jämförelse en rejäl tillbakagång i månaden på nästan 28 procent. Alla produktsegment inom SDA ’bidrar’ till minustalen denna månad, men det är produktsegmenten ”kaffemaskiner” och ”kitchen appliances” som drabbats allra mest. I tertialtalen ser vi ändå en viss tillfriskning med försäljningsökningar inom kategorierna ”hair care” och ”oral care” innefattande eltandborstar. I övrigt är det mest minustal inom de övriga SDA-segmenten.  


Branschnyheter


APPSTAT lanserat

APPLiA byter system för branschstatistiken. Det nya systemet APPSTAT har gemensamt utvecklats av branschföreningarna i Norden och först ut in

Manifest del 2 – Stöd till medborgare och ökat fokus på återbruk

Applia Europes manifest för 2024, som presenterades den 18 december 2023, är en ambitiös färdplan med praktiska rekommendationer för beslutsfattare

En svag avslutning på 2023

Årets december avslutade svagt för branschen som helhet, men med minus 6,5 procent ackumulerat mot föregående år, landade siffrorna för

Höjningen av elektronikskatten för vitvaror ger skjuts åt inflationen

Det ökade skatteuttaget av elektronikskatten slår igenom i SCB:s senaste inflationsstatistik för både privatkonsumtion och byggkostnader. Sammantaget visar siffrorna att