Utökat lagstöd för kontroll av produkter

Den 25 juli i år trädde lagändringar i kraft inom ekodesign- och energimärkningsområdena i Sverige, detta som en följd av EU:s nya marknadskontrollförordning (EU) 2019/1020. Ändringarna innebär bland annat att energimyndigheten med lagstöd kan utföra oanmälda inspektioner på plats hos en ekonomisk aktör.

Mer kontroll av Ekodesign-lagen och Energimärkningsförordningen

Ändringarna har tillämpats i lagen (2008:112) om ekodesign samt i lagarna (2018:550) och (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning respektive EU:s däckmärkningsförordning. Ändringarna är i huvudsak detsamma i samtliga tre lagar och handlar om att ge Energimyndigheten som marknadskontrollmyndighet på området befogenheter avseende marknadskontroll som följer av EU:s marknadskontrollförordning.

Energimyndigheten får mer muskler

Ändringarna innebär att Energimyndigheten numera har uttryckligt lagstöd för att utföra oanmälda inspektioner på plats hos en ekonomisk aktör och fysiskt kontrollera en produkt med avseende på ekodesign, energimärkning och säkerhetsrisker.

Energimyndigheten får även, om det anses nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås, införskaffa varuprover under dold identitet (så kallad mystery shopping). Som en sista utväg och för att utesluta en allvarlig risk, ges Energimyndigheten även befogenhet att få innehåll på en säljares webbsidor avlägsnade eller att åtkomsten begränsas till dessa.

Dessa kontrollåtgärder syftar till att köpare av produkter från olika ursprungsländer, skall kunna känna sig säkrare på att dessa uppfyller de normer som det europeiska produktansvaret kräver och att mindre nogräknade importörer förhindras att försälja produkter, som inte uppfyller kraven.

Källa: Energimyndigheten

Sammanställt av Kent Oderud


Branschnyheter


Skrota elektronikskatten och börja jobba europeiskt istället! 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Regeringen avser att presentera en

Ordförande: Regeringen hade fel

I förrgår publicerade Skatteverket uppgifter om deklarerad kemikalieskatt för den senast redovisade månaden juli, jämfört med juli föregående år. Det

Semestertakt på marknaden

Leveranserna av branschvaror till återförsäljare och användare under semestermånaden juli låg klart lägre än de tidigare två åren (se graf).

Eco-program på produkterna 

Att rengöra sina kläder eller sina tallrikar och bestick tar, med en modern tvättmaskin respektive diskmaskin, idag vanligtvis någonstans mellan