Varje kWh räknas – nu är utvärderingen här

Under fjolårets energikris och stigande elpriser startade Energimyndigheten en kampanj för att göra oss mer medvetna om vår elförbrukning. Kampanjen riktades framför allt mot småhusägare och genomfördes under senare delen av 2022 

Kampanjen har nu utvärderats av både Habermax och Novus som kan konstaterat att den uppmärksammats av och intresserat fler yngre än äldre. Detta kan eventuellt förklaras med att genomslagskraften även varit störst på Google, Facebook och Instagram. Uppföljningen visar också på en hög förståelse av budskapet. 

Nästan 70% av småhusägarna har energieffektiviserat under de senaste 6 månaderna, trots att knappt hälften av Sveriges hushåll bor i småhus, vilka är mest utsatta för höga och snabbrörliga elpriser.  

– De energieffektiviseringsåtgärder som genomförs i landet nu kommer att göra skillnad i många år framöver, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten. 

De vanligaste åtgärderna för småhusägarna är byte till energieffektiv belysning, tätning av fönster och dörrar. Åtgärder som förvisso kräver en liten investering men som kan ge stor utväxling på den egna energiförbrukningen. Mer intressant är att mindre än hälften av hushållen anger att de väljer att minska sin energianvändning för att bidra till ökad energi säkerhet, bidra till lägre priser och minska klimatpåverkan.  

På kort sikt kan vi dock inte se något signifikant utbyte av vitvaror till följd av kampanjen. Trenden om att hushållen nu är mer intresserade av energiförbrukning kommer däremot sannolikt påverka valet vid kommande utbyte av hushållets vitvaror. 

Utvärderingen av kampanjen, vilken även var en undersökning av elanvändarnas vanor visar också att   flest hushåll med rörliga avtal finns i de dyraste elområdena. Det är också dessa användare som har en större oro för elpriset än elanvändare i norra delarna av landet.  

Läs mer här.

Text: Matts Spångberg 


Branschnyheter


Nya skattesatser – skatten höjs med 9,31 procent

Så var det dags igen – efter fem månader ska skattesatserna vid deklaration av elektronikskatten åter uppdateras vid årsskiftet. Denna

Black Friday blev Black Week – och blir Black Month 

Black Friday, en tradition som började i Philadelphia, USA, under 1960-talet, har genomgått en stor utveckling. Från att ha varit

En mörk september

Den tilltagande lågkonjunkturen och den kraftigt ökade elektronikskatten vid halvårsskiftet gav en rejäl tillbakagång för införsäljningen av vitvaror till den

Matter 1.2 – med stöd för nio nya produktkategorier 

The Connectivity Standards Alliance har meddelat att Matter version 1.2 nu är tillgänglig för tillverkare och plattformar. Matter är namnet