Vatten på agendan

Den 22 mars infaller Världsvattendagen som instiftats av FN år 1993 för att lyfta fram vattenfrågor. Årets tema, som tas fram av UN Water, är grundvatten – en osynlig resurs som vi aldrig får ta för given.

 

Årets tema tas fram av UN Water och i samband med Vattendagen släpps rapporten The UN World Water Development Report 2022 “Groundwater – making the invisible visible”.

Om bakgrunden kring årets tema kommenterar UN Water:
”Grundvatten är osynligt, men dess påverkan är synlig överallt. Utom synhåll, under våra fötter, är grundvattnet en gömd skatt som berikar våra liv. Nästan allt flytande sötvatten i världen är grundvatten. I takt med att klimatförändringarna blir värre kommer grundvattnet att bli mer och mer kritiskt. Vi måste arbeta tillsammans för att hållbart förvalta denna värdefulla resurs. Grundvatten kan vara osynligt, men det får inte vara ouppmärksammat.”

En central del av Världsvattendagen är att inspirera till åtgärder för att uppnå FN:s globala mål för hållbarutveckling Agenda 2030 och mål 6, Rent vatten och sanitet för alla, senast år 2030.

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion, liksom för industrier. Ändå lever en av tre personer världen över utan tillgång till grundläggande sanitet idag, vilket orsakar sjukdom och drabbar människor som lever i fattigdom extra hårt.

Hur du kan bidra

I Sverige har vi tillgång till fantastiskt dricksvatten, vårt mest kontrollerade livsmedel, dygnet runt i kranen. Det är gott, hälsosamt, lokalproducerat och kostar bara 5 öre per liter (källa: Svenskt Vatten). I priset ingår även skydd av vattentäkter, rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten. APPLiAs medlem Wilfa har fantastiska kolsyremaskiner som gör att du aldrig igen behöver släpa hem flaskvatten.

Hushållen använder i snitt 140 liter dricksvatten per person och dygn. Siffran baseras på statistik från vattenmätare över hela Sverige. Det är en långsamt sjunkande trend, dvs. sjunkande vattenanvändning per person. En bidragande faktor är ökad medvetenhet och vattensnåla produkter, så som diskmaskiner och tvättmaskiner.

Se artikeln om hur du tvättar dina outdoorplagg hållbart från APPLiAnytt #07 här! Extra bra tips så här när vårdagjämningen närmar sig och vi snart lägger undan våra vinterplagg för säsongen.

Under #WorldWaterDay kan engagerade privatpersoner, företag och organisationer dela sina initiativ kopplade till Världsvattendagen.

Läs mer:
https://www.worldwaterday.org/

https://www.unwater.org/publication_categories/world-water-development-report/

Bild: Unsplash


Branschnyheter


Expertens tips – så skyddar du ditt hem mot hackare

Digitaliseringens fördelar är många – komfort, hållbarhet och tideffektivitet är några av de faktorer som kan öka tack vare smarta

Industriell innovation, hållbarhet och tjänstetillväxt

2023 inleddes med CES, Consumer Electronics Show, i Las Vegas – ett mecka för produktnyheter och tekniska innovationer. Applia bevakade

Trendspaning CES – Consumer Electronics Show

Förändringsarbetet på CES har pågåt under flera år och nu även resulterat i att arrangären bytt namn till CTA –

Ännu hög takt i färdigställandet av bostäder

Allt är inte mörkt på byggmarknaden för bostäder. I alla fall inte på kort sikt. Antalet färdigställda bostäder har hållit