Vilken månad säljer branschens produkter bäst?

Under 2021 seglar en ny månad upp som bästa försäljningsmånad. Inte helt överraskande är det november som såväl leverantörs- som återförsäljarledet haft starkast försäljning.

 

November har tagit över som den månad under året där leverantörsföretagen (sell-in) och återförsäljarledet (sell-out) visar sig vara den absolut starkaste för båda distributionsleden under 2021. Handelsrådet HUI Research, som mäter försäljningen i detaljhandelsledet, slår ihop den försäljning som sker inom elektronik- och vitvaruhandeln i sin statistik. APPLiAs siffror rör enbart våra egna branschprodukter, men en jämförelse i säsongfördelningen dem emellan är ändå synnerligen relevant.

 

Att den starkaste månaden är november är kanske ingen större överraskning, men det är ändå en indikation på att Black Friday/Black Week och de tidiga inköpen före jul redan i november hade ordentlig kraft i slutet på förra året. Vi minns alla hur det varnades för att det skulle uppstå varubrist till julen och vi uppmanades att handla julklappar med elektronikinnehåll och elektrisk funktion tidigt för att undvika att stå tomhänta på julafton.

Förutom Black Friday så innehåller november även flera andra inköpsfrämjande ’happenings’, såsom Fars Dag och Singles Day. För leverantörerna är också månaden november viktig för införsäljning av december-behovet i handlarledet.

Juli och julmånaden skiljer sig åt

Helt naturligt ligger leveranserna från leverantörerna något tidigare i tidsfasen under hösten då införsäljning till återförsäljarnas toppmånader november och december infaller. Därför har återförsäljarna en något jämnare fördelning av försäljningen över året än vad leverantörsföretagen uppvisar. Om vi t.ex. ser på månaden juli så tuffar den på ordentligt i återförsäljarledet och blir en av topp 7-månaderna för året, medan leverantörerna verkar ha semester och uppvisar årets svagaste månad under juli.

Toppen i december är dessutom starkare i återförsäljarledet, helt logiskt, än hos leverantörerna som redan levererat huvuddelen av behovet av t.ex. hushållsapparater och andra branschprodukter till julförsäljningen i november.

Kent Oderud, ordförande APPLiA


Branschnyheter


Elektronikskatten: Politisk verkstad och agerande nu 

Redan vid införandet 2017 av elektronikskatten, även kallad kemikalieskatten, var ifrågasättandet omfattande. Statens egna myndigheter, Skatteverket och Tullverket, avrådde från

Rapporten tydlig: Dramatisk ökning av skatteuttaget

APPLIA släpper idag en fulltäckande, uppföljande rapport om elektronikskattens påverkan under fjolåret och en prognos för hur skatten kommer att

Starka röster om LSKE

På en global marknad ska miljön ses som en global sak, det är budskapet från riksdagsmannen Larry Söder, Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna

Vitvaror backar – hushållsapparater plussar

I skuggan av den minskande bostadsproduktionen i Sverige och det ogynnsamma läget för större renoveringar, fortsätter försäljningen av vitvaror (MDA)