Utökat lagstöd för kontroll av produkter

Den 25 juli i år trädde lagändringar i kraft inom ekodesign- och energimärkningsområdena i Sverige, detta som en följd av

Allmännyttan föreslås undantas från LOU

Smått sensationellt föreslår den statliga utredningen SOU2022:14 av Karolina Skog att Allmännyttans företag hämmas av lagen om offentlig upphandling (LOU)

Sjunde ändringen av Elektronikskatten

Finansdepartementet presenterar nu ett nytt förslag på ändringar av elektronikskatten. Ändringen är den sjunde större ändringen i ordningen och medför ytterligare administration för företagen. Här går vi igenom förslaget steg för steg.

APPLiA:s leveransbestämmelser inom reparation

APPLiA har en lång tradition av att vara företagen behjälpliga med leveransbestämmelser i kundrelationer. Här har vi sammanfattat vilka leveransbestämmelser som är behjälpliga vid reparation.

APPLiA:s leveransbestämmelser inom bygg

APPLiA har en lång tradition av att vara företagen behjälpliga med leveransbestämmelser i kundrelationer. Här har vi sammanfattat vilka leveransbestämmelser som är behjälpliga kring bygg.

Konsumentköplagen förändras den 1 mars 2022

Under våren 2022 sker förändringar i konsumentköplagen när svensk rätt anpassas efter EU:s nya regler om konsumentköp. Här har APPLiA sammanfattat vilka de största förändringarna blir.