Ny hållbarhetsrapport från El-kretsen

El-Kretsen släppte i april sin hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten visar, förutom att närmare 155 000 ton material har samlat in

Rapport visar: effektivare RUT-avdrag behövs

Rutavdraget för reparation av vitvaror infördes 2017. Branschorganisationen APPLiA följer årligen upp hur detta avdrag nyttjas för reparationer av kylar,

Så ska Applia få fler att återbruka mer

Vi ser ett ökat intresse för återbruk men vad kan egentligen definieras som återbruk? Begagnat försäljning, genomgång av trasiga/uttjänta produkter

Varje kWh räknas – nu är utvärderingen här

Under fjolårets energikris och stigande elpriser startade Energimyndigheten en kampanj för att göra oss mer medvetna om vår elförbrukning. Kampanjen

Matsvinnsdagen & Kaffets dag

Internationella matsvinnsdagen är, sedan 2020, instiftad av FN och infaller den 29 september varje år. Samma dag är det Kaffets

Energibesparing – högt upp på agenda

Sällan har vår medvetenhet kring energikonsumtion i hemmet varit större. Dagligen mötes vi av tips i media om hur vi