Philips – Transformation & cirkularitet

Det senaste årtiondet har Royal Philips transformerats till ett ledande företag inom hälsoteknik, med fokus på att förbättra människors hälsa och möjliggöra bättre resultat genom hela hälsokedjan, från hälsosam livsstil och förebyggande, till diagnos, behandling och hemvård. Och för fyra år sedan började Philips sälja renoverade produkter.

Tillsammans för Kretsloppet 2022

Tillsammans För Kretsloppet är El-Kretsens årliga konferens som i år bjöd på föreläsningar, workshops och spännande samtal i skärgårdsmiljö. Mårten Sundin, El-Kretsen, rapport från två dagar med fokus på insamling och återbruk.

Förläng hållbarheten & minska matsvinnet

Livsmedelsverket arbetar bland annat med att försöka minska matsvinnet och poängterar i en ny rapport vikten av att ställa in temperaturen i kylskåpet på fyra grader. Ett sätt att minska matsvinn är att förlänga hållbarheten och då är ett kylskåp med så kallad ”Nollzonslåda” en mycket klok investering.

Nu presenteras El-kretsens hållbarhetsrapport

El-kretsen har presenterat sin hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2021. Trots ännu ett annorlunda år i pandemins spår har insamlandet av elavfall och batterier inte påverkats i någon större utsträckning.

Electrolux hållbarhetsrapport 2021

Electrolux publicerade den 28 mars sin hållbarhetsrapport For the Better – Electrolux Sustainability Report 2021, där de bland annat visar att utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten har minskat med 78 procent jämfört med 2015. Det innebär att koncernen ligger fyra år före sin plan för att nå det vetenskapligt baserade målet på 80 procent till 2025 (SBTi, Scope 1 och 2).

Hur går det för din kommun?

Varje år samlar El-Kretsen statistik över insamlat elavfall och batterier per kommun. Nu är 2021 års statistik sammanställd och den totala insamlingen omfattar 138 749 ton. Detta motsvarar ungefär 13 kilo per person.

Vatten på agendan

Den 22 mars infaller Världsvattendagen som instiftats av FN år 1993 för att lyfta fram vattenfrågor. Årets tema, som tas fram av UN Water, är grundvatten – en osynlig resurs som vi aldrig får ta för given.

Så tvättar du outdoor-plaggen hållbart

Visste du att de flesta har ärvt sina tvättvanor från sina föräldrar? Därmed har inte sättet vi tvättar på uppdaterats trots att vi idag har helt andra tvättmaskiner, tvättmedel och en annan kunskap.