2023 – energieffektivitetsåret

Året som snart lämnar över till 2023 har gett oss en insikt i vad som kommer att driva branschen det