APPLiA och ARN

Inom vårt branschsegment säljs årligen cirka 8 000 000 hushållsapparater. ARN prövar ärenden där konsumenter klagar under reklamationstid 3 år (i enlighet med KKL) men även ärenden där konsumenten erhållit förlängd garanti. I sig innebär det att cirka 25 000 000 – 30 000 000 produkter varje år skulle kunna bli ett ARN-ärende.

Ordförande har ordet: Lekstuga kring elektronikskatten

Nu får det vara slut på lekstugan! Elektronikskatten kommer att ha ändrats hela åtta gånger sedan starten 2017. Ändringar som får tunga administrativa och kostsamma konsekvenser för berörda företag och konsumenter.