Material om elektronikskatten

APPLiA driver tillsammans med andra branschföreningar kampanj angående den aktuella Elektronikskatten även kallad kemikalieskatten. Här hittar du aktuellt material i debatten.

Vår policy

  • En ensidigt nationell beskattning är inte rätt metod för att snabba på en substitution av de aktuella flamskyddsmedlen då produkter med elektronikinnehåll är standardiserade för att säljas i alla EU-länder. EU:s RoHS-direktiv (Restrictions of Hazardous Substances) skall istället användas som verktyg för detta för att få effekt.
  • Svenska företag agerar på en global marknad – Kemikalieskatten innebär de facto en rejäl konkurrensfördel för utländska internet-aktörer, som säljer till svenska konsumenter i en ökande omfattning – då dessa är helt befriade från kemikalieskatt, vilket på sikt minskar skatteintäkterna och antalet arbetstillfällen i Sverige, utan att göra någon nytta för miljön eftersom de importerade produkterna fortfarande innehåller kemikalierna.
  • Kemikalieskattens administrativa börda är orimlig för företagen och svårkontrollerad av myndigheterna – ännu finns inga testmetoder för att kontrollera innehållet i produkterna, vilket gör det svårt för alla inblandade aktörer att tillse att rätt skatt betalas och att inte konkurrensen åsidosätts.
  • Kemikalieskattens konstruktion – uppbörd för produktens totalvikt / utan hänsyn till mängden av de ingående substanserna – gör skatten ojämnt och orättvist fördelad mellan näringsgrenarna.
  • APPLiA driver frågan om förändring av Kemikalieskatten och ett upptagande i RoHS för bromerade flamskyddsmedel i samråd med Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Svensk Handel.

Näringslivets gemensamma position kring skatten på elektronik

APPLiA tillsammans med Tech Sverige, Elektronikbranschen, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Svensk Handel har skrivit på en debattartikel i september 2021 med vår gemensamma position kring skatten på elektronik.

Näringslivets gemensamma position kring skatten på elektronik

APPLiAs debattartikel 4 september i SvD Elektronik­skatten är politisk green­washing” 

APPLiAs remissvar

 

2022-04-19

En enklare och tydligare kemikalieskatt.

Diarienummer Fi2022-00478

2022-01-25

BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik

Diarienummer Fi2021-04051

2021-08-31

Använd det som fungerar

Diarienummer M2021-774

2021-06-14

En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar

Diarienummer Fi2021-01820

2020-01-07

Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten

Diarienummer: Fi2019/03580/S2

2019-03-06

Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Diarienummer Fi2019/00431/S2

Press

2019-04-24

Fplus: Svenska folket säger nej till vitvaruskatten 

2019-04-15

Svenskt Näringsliv: Kemikalieskatten slår hårt mot Moon Radio

2019-04-04

Svenskt Näringsliv: Kemikalieskatten bör avskaffas