Energimärkning

EU’s energimärkning finns idag på nästan alla produkter. Deklarationen anger produktens energiklass och hjälper kunden att jämföra produkterna ur energisynpunkt.

Här hittar du en sammanställning över försäljningen 2021 per energiklass.