Energimärkning

EU’s energimärkning finns idag på nästan alla produkter. Deklarationen anger produktens energiklass och hjälper kunden att jämföra produkterna ur energisynpunkt.