Producentansvar

APPLiA-företagen har målmedvetet och tidigt prioriterat att uppfylla producentansvaret som berör företagens produkter.
APPLiA var en av de drivande parterna i arbetet med att starta upp El-Kretsen och alla medlemsföretag är anslutna.