Sökresultat

93 resultat vid sökning efter .

RoHS

EHL-företagen har under lång tid arbetat med produktutveckling och miljöarbete innebärande att produkterna löpande förbättras ur miljösynpunkt och att industrin

PRICAT

APPLiA har för att förenkla elektroniskt utbyte av prisinformation utvecklat en branschstandard. Denna standard baseras på internationell EDIFACT-standard, som beskriver

Vår bransch

Marknaden för hushållsapparater kännetecknas av kundernas efterfrågan på innovativa, energieffektiva, snygga och praktiska vitvaror och småapparater med hög kvalité.