Sökresultat

87 resultat vid sökning efter .

Miljö

Energimärkning EU’s energimärkning finns idag på nästan alla produkter. Deklarationen anger produktens energiklass och hjälper kunden att jämföra produkterna ur energisynpunkt. Producentansvar

Medlemskap

Här kan du se APPLiA, Home Appliance Swedens stadgar. Teknikföretagens Branschgrupper erbjuder alla företag som är medlemmar i en branschorganisation

Styrelse

Kontaktuppgifter till styrelsen 2020: Ordförande Kent Oderud E-post:kent.oderud@applia-sverige.se Alexander Pierrou, Electrolux E-post: alexander.pierrou@electrolux.com Bo Landström, Electrolux E-post: bo.landstrom@electrolux.com Fredrik Strand