APPLiAs återförsäljare-, bygg- och företagsbestämmelser

APPLiA har en lång tradition av att vara företagen behjälpliga med leveransbestämmelser i kundrelationer. Här nedan hittar du våra olika leveransbestämmelser med en kort förklaring om av de innebär.

 

ALH 2019 – Dessa allmänna leveransbestämmelser ska tillämpas i samband med avtal mellan leverantör å ena, samt återförsäljare å andra sidan, om leverans av elektriska hushållsapparater och är avsedda att vara normalbestämmelser. Avvikelser och/eller tillägg ska för att vara gällande framgå av mellan parterna träffat skriftligt avtal.

 

Bygg 2019 – Dessa bestämmelser gäller vid leveranser från medlemsföretag i APPLiA till företag inom bygg- och fastighetsbranscherna i deras yrkesmässiga verksamhet och andra näringsidkare.

Vid försäljning till kunder inom bygg rekommenderas APPLiA Bygg 2019 i första hand. Vill köparen använda ABM 07? Detta är ett köparvänligt dokument kring garantier, skadestånd och vite eftersom det är inriktat på själva husbyggnationen och inte hushållsprodukter som inventarier. Därför rekommenderar APPLiA istället Branschspecifikt tillägg ABM 07 APPLiA  som hanterar dessa frågor på ett bättre sätt för båda parter.

 

Branschspecifika tillägg till ABM 07 för leverans av hushållsapparater – För leverans gäller Allmänna Bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet ABM 07 från medlemsföretag i APPLiA med de ändringar och tillägg som framgår av dessa ABM 07 – Hushållsapparater.

 

Installation 2019 – Dessa bestämmelser avser hantering i samband med montage, installation samt funktionskontroll och gäller vid leveranser från medlemsföretag i APPLiA till företag inom bygg- och fastighetsbranscherna i deras yrkesmässiga verksamhet.

 

IK 2019 – Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till annan än konsument av nya elektriska hushållsapparater under förutsättning att apparaten använts på det sätt och i den omfattning som i ett enskilt hushåll och enligt vid leveransen gällande specifikationer.
Bestämmelserna gäller endast apparater av de fabrikat som levererats av medlemsföretag i APPLiA.

 

Funktionskontroll 2019 – Funktionskontroll/Igångkörningsprotokoll för kontroll vid export av begagnade produkter för att säkerställa funktion så de inte utgör farligt avfall enligt definition för WEEE.

Serviceavtal för auktoriserade verkstäder