APPLiAs Konsumentbestämmelser

Här nedan hittar du APPLiAs konsumentbestämmelser

Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till konsument av nya elektriska hushållsapparater huvudsakligen för enskilt bruk och enligt vid leveransen gällande specifikationer.
Bestämmelserna gäller endast apparater av de fabrikat som levererats av medlemsföretag i APPLiA.

Allmänna bestämmelser om undersökning, rådgivning och reparation av elektriska hushållsapparater (vitvaror och små elektriska hushållsapparater). Följande bestämmelser gäller för avtal om tjänst mellan konsument och företag vid reklamation i enlighet med konsumenttjänstlagen. Vid reklamation av fel på en köpt vara i enlighet med konsumentköplagen gäller APPLiA Konsumentköp.

Dessa bestämmelser gäller vid försäljning från leverantör av typgodkända reservdelar eller motsvarande och tillbehör i nytt skick till Elektriska hushållsapparater.