För studerande

APPLiA tar emot nomineringar till uppsatstävlingar för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om de ekonomiska aspekter som berör vitvarubranschen i industri- och handelsled – distributionsfrågor, teknikskifte, konsumentintresse, etableringsfrågor och skattesystem relaterade till vitvarubranschen.

Läs mer om vår uppsatstävling på flikarna bredvid