Till dig som ska skriva din uppsats

Söker du uppsatsämnen inom det ekonomiska området som berör faktorer som påverkar vitvaruföretag och handeln med vitvaror i Sverige? Då vill vi på APPLiA bidra med ett antal förslag.

Vi på APPLiA vill bidra med ett antal uppslag för uppsatsämnen om ekonomiska faktorer som påverkar vitvaruindustrins och vitvaruhandelns utveckling och etableringsbeslut.

Är du intresserad av utvecklingsfrågor i en mogen bransch som är i stark förändring och studerande vid ett svenskt lärosäte samt befinner dig i skeendet att planera för en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå så är du välkommen att kontakta oss.

Branschorganisationen har mycket goda kontakter med företag i branschen och kommer att kunna supporta uppsatsarbetet med viss handledning och kontakter inom medlemskretsens företag och övriga branschorganisationer. För europeiska jämförelser finns dessutom ett väl utbyggt kontaktnät med våra europeiska systerorganisationer.

Exempel på Uppsatsområden

Kemikalieskatten på vitvarors elektronik – (skatteorienterade ämnen)

E-Handel – Producenters integrering i retail  – (distributionsorienterade ämnen)

Återvinning utmaningar och möjligheter – (miljöorienterade ämnen)

Matintresset som marknadsboost – (marknadsorienterade ämnen)

Branschens framtida logistiklösningar – (logistikorientering)

EU-direktiv/förordningar och dess marknadspåverkan – (EU-orienterat)

Ladda hem här!

Kent Oderud, ordförande APPLiA 
070-420 15 89
kent.oderud@applia-sverige.se