Uppsatstävling

APPLiA tar nu emot nomineringar till en ny uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om de ekonomiska aspekter som berör vitvarubranschen i industri- och handelsled – distributionsfrågor, teknikskifte, konsumentintresse, etableringsfrågor och skattesystem relaterade till vitvarubranschen.

Priset kommer att delas ut upp till två gånger per år och består av ett stipendium på 20 000 kronor. Juryn som bedömer uppsatserna består av branschexperter från APPLiA och Teknikföretagen.

– Fler frågor borde belysas ur en mogen branschs perspektiv. Vitvarubranschen har hög kändhetsgrad men betecknas ändå som en låg-intressebransch medialt. Regleringar inom EU-området, punkt- och miljöskatter samt energireduktionen och digitalisering har stor påverkan på industrins- och handelns utveckling och etableringsbeslut. Därför startar vi denna uppsatstävling. Vi hoppas att den kan stimulera intresset för utvecklings- och branschfrågor hos studenter, säger Matts Spångberg, branschansvarig för APPLiA.

Kriterierna för tävlingen är att uppsatsen måste vara godkänd vid ett svenskt lärosäte under ett läsår, behandla ekonomiska förhållanden som påverkar företagande inom vitvarubranschen. Vem som helst kan nominera en uppsats, även författaren själv.

Kriterier:

  • Uppsatsen ska vara en vid svenskt lärosäte godkänd kandidat-, magister- eller masteruppsats.
  • Uppsatsen ska behandla ekonomiska aspekter som påverkar företagande inom vitvarubranschen.
  • Nomineringar kan lämnas in löpande.
  • Vem som helst, även författaren, kan nominera uppsatser.

Ladda hem här!

Nomineringar inkl. 2 ex av den nominerade uppsatsen postas till:

APPLiA, Matts Spångberg
C/O Teknikföretagens Branschgrupper AB
Box 5510, 114 85 STOCKHOLM