PRICAT - elektroniskt överförda prisuppgifter

APPLiA har för att förenkla elektroniskt utbyte av prisinformation utvecklat en branschstandard. Denna standard baseras på internationell EDIFACT-standard, som beskriver bl.a. hur en prislista (PRICAT – elektroniskt överförda prisuppgifter) ska se ut. En gemensam standard i branschen för prislistorna undviker det kostsamma i att ha olika varianter för olika affärspartners. Det gäller både kunder och leverantörer.

APPLiA har inom ramen för standarden EDIFACT/ESAP (PRICAT/Prislista – ESAP affärstransaktion 45.1.1) tagit fram en branschgemensam tillämpning. Den finns på svenska och engelska. Formatet är generellt och standardiserat – prisinformationen i sig är självklart unik för varje affärspart.

Specifikationen för hur den elektroniska prislistan ska se ut finns på GS1:s hemsida: www.gs1.se.

PRICAT/ESAP 45.1.1 kan även laddas ner nedan:
​PRICAT/ESAP 45.1.1 (swe)
PRICAT/ESAP 45.1.1 (eng)

Konkret innebär standarden att man alltid vet i vilken ordning de olika uppgifterna om företagets varor, varugrupper, priser osv ska skickas och med hur många tecken. När kunderna blir intresserade av elektroniska prislistor, informera kunderna om att det finns en standard. Alla tjänar på att standard följs.

Varugruppering
APPLiA har en varugruppering som vidareutvecklas och gäller vitvaror och småapparater. APPLiA ansvarar för administration och underhåll av varugrupperingen.