2024.01.25

2024 – Ett avgörande år för elektronikskatten

I spåren av växande kritik mot elektronikskatten, vilken ökat i omfattning och påverkan sedan 2017, spås 2024 bli ett potentiellt avgörande år för eventuella fortlevnad. Med ökad politisk uppmärksamhet och en stark röst från Moderaterna, kan det nya året innebära en vändpunkt för konsumenter och svenska återförsäljare i kampen mot en skatt som kritiserats för sin ineffektivitet och negativa effekter på den svenska marknaden. Läs APPLiAs ordförande Kent Oderuds tankar om möjligheterna till ett avskaffande av skatten i år.  

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka. 


 

Visst är väl fältet fritt för löften och önskningar så här i början av ett nytt år? Saker vi vill ska hända eller önskningar som vi vill blir verkliga. Jag har själv önskat samma sak nu sedan 2017. Då infördes elektronikskatten i Sverige. Den är lätt att önska bort då den är ren ”greenwashing” och att inte uppfyller målsättningen att minska halterna av skadliga ämnena i elektronikens flamskydd. Att den sedan gör både vitvaror och hemelektronik mycket dyrare för konsumenterna i Sverige betyder också att många konsumenter upptäcker nya, billigare inköpskanaler utomlands. Arbetsplatser förloras i Sverige!

2023 – Året då elektronikskatten blev mer än 60 procent högre.  Låter det möjligt? Jadå, läs här vad som förra året drabbade konsumenter, som var intresserade av att uppgradera sina kök och tvättstugor med energisnålare vitvaror:

  1. Index-höjning av elektronikskatten 1.1.2023 (+8%)
  2. Avskaffandet av avdragsrätten för reaktivt tillsatt flamskyddsmedel (+48%)
  3. Indexuppräkningen presenterades för 1.1.2024 (+9,1%).

Inför 2024 har elektronikskatten nu blivit en så stor andel av produktens pris att de drabbade produkterna fördyrats hos svenska handlare till en sådan grad att konsumenterna ser sig om efter alternativa inköpsmöjligheter inom utländsk e-handel i stället.

Blir då 2024 året då vi äntligen ser ett slut på denna politiska ”greenwashing”? En strimma av hopp tändes när det regeringsbärande partiet Moderaterna vid sin stora partistämma i november röstade igenom en tung motion från sitt partidistrikt i Västra Götaland, som kräver att elektronikskatten avskaffas snarast möjligt. Partiets stämma är dess högsta beslutade organ och stämmobeslutets formulering ”Moderaterna verkar för att avskaffa elektronikskatten omedelbart” är ju synnerligen kristallklart.

Hör vår intervju med moderata riksdagsledamoten Sten Bergheden om hur partiet nu resonerar om avskaffandet av elektronikskatten nedan.

Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

Med Moderaternas tydliga ställningstagande finns nu en begynnande majoritet för ett slutligt avskaffande av elektronikskatten. 2024 kan därmed bli året då branschens, myndigheters, utredares och konsumenters enträgna kritik mot denna icke-fungerande skatt äntligen poppat upp till ytan för ett möjligt avgörande i riksdagen.

Jag ser således redan nu fram emot år 2025 då Sveriges konsumenter kan komma att handla energieffektiva vitvaror utan 670 kr skattetillägg per produkt. Svenska arbetstillfällen kan i så fall ha räddats i och med att våra handlares konkurrenskraft ökar. Våra politiker kan då börja arbeta med effektivare verktyg för att substituera skadliga flamskyddsmedel i hela Europa i stället – inte bara i hemelektronik utan också i kläder/textilier, byggmaterial, golv, fordon – genom strängare EU-direktiv giltiga för hela den stora europeiska marknaden. Det ger den globala produktionen av elektronik rätt incitament för att ställa om. Inte en icke-fungerande svensk punktskatt.

Text: Kent Oderud, ordförande APPLiA