Utbildning

Kompetensförsörjningen är en viktig fråga för hela vår bransch och Applia har länge varit drivande i dessa. Som initiativtagare till YH-utbildningen för servicetekniker glädje vi åt att över 90% erhåller jobb efter utbildningen men vårt arbete slutar inte där. 

APPLiA har under de senaste 15 åren arbetat aktivt tillsammans med skolor och myndigheter för att skapa eftergymnasial utbildningar för servicetekniker. Under dessa år har branschen utbildat cirka 150 tekniker. Det är på långa vägar inte tillräckligt då flertalet servicetekniker i branschen är till åren komna. Under det senaste året har ett omtag behövt göras utifrån att Myndigheten för Yrkeshögskolan inte beviljade ytterligare intag av elever till nuvarande utbildning. APPLiA har tillsammans med TUC och Teknikhögskolan som är utbildningsanordnare ansökt om ny delvis förändrad utbildning och kursinnehåll. Beslut om denna beviljas kommer efter årsskiftet.

Över 90% av de utbildade har kontinuerligt erhållit arbete efter genomförd utbildning under alla dessa år, dock har vi löpande haft svårt att fylla samtliga utbildningsplatser vilket legat oss i fatet när diskussion om utbildningarna skall få godkännande för ytterligare intag, dvs förlängning av utbildningen.

Vi vill öka genomslagskraften

Teknikområdet har inte samma genomslag på YH-utbildningar såsom exempelvis bygg har där övergripande organisationer såsom Byggnads och Byggföretagen varit mycket aktiva och med gedigna resurser fått sitt område väl tillgodosett. Teknikområdet har tyvärr inte samma stöd från övergripande organisationer utan där arbetar enskilda branscher helt själva kring konkret kompetensförsörjning i form av dedikerade branschutbildningar. Det är naturligtvis olyckligt och bidrar till att teknikområdet inte satsas på i lika hög grad som andra YH-utbildningar. Vidare är det svårt för utbildningsanordnare att finansiera genomförandet av teknikorienterade utbildningar eftersom de generellt genererar högre kostnader i genomförandet.


Uppsatstävling

APPLiA tar löpande emot nomineringar till uppsatstävlingar för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om de ekonomiska aspekter som berör vitvarubranschen i industri- och handelsled – distributionsfrågor, teknikskifte, konsumentintresse, etableringsfrågor och skattesystem relaterade till vitvarubranschen.

Priset för antagen uppsats är ett stipendium på 20 000 kronor. Juryn består av branschexperter från APPLiA och Teknikföretagen.

Kriterier:

  • Uppsatsen ska vara en vid svenskt lärosäte godkänd kandidat-, magister- eller masteruppsats.
  • Uppsatsen ska behandla ekonomiska aspekter som påverkar företagande inom vitvarubranschen.
  • Nomineringar kan lämnas in löpande.
  • Vem som helst, även författaren, kan nominera uppsatser.

Skicka ditt bidrag till matts.spangberg@tebab.com