Branschvillkor

APPLiA tar fram branschvillkor och bestämmelser för försäljning till återförsäljare, byggföretag och kommersiella företag samt service- och reparationsbestämmelser. Alla bestämmelser riktade mot konsument är framtagna i nära samarbete med Konsumentverket.

Konsumenträtt

Konsumentens rättigheter regleras i Konsumentköplagen (KKL) och Konsumenttjänstlagen (KTL), vilka bägge är tvingande, säljaren kan därmed inte avtala om sämre villkor.

Lagarna bygger på att ursprungliga fel ska reklameras senast inom två månader efter att de upptäckts, dock senast inom tre år.

Åtgärden vid konstaterat ursprungligt fel är reparation eller byte. Reparation sker i första hand, förutsatt att någon större olägenhet för köparen inte tillkommer samt att det är ekonomiskt fördelaktigt för säljaren.

Undersökningsavgift tas ut av konsumenten i de fall felet inte täcks av garanti eller reklamationsansvar. Information om undersökningsavgift kan lämnas muntligt.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) hanterar ärenden där köpare och säljare inte kommer överens.

Fler nyheter om branschvillkor >>

PRICAT

– För elektroniska prisuppgifter

APPLiA Sverige har för att förenkla elektroniskt utbyte av prisinformation utvecklat en branschstandard. Denna standard baseras på internationell EDIFACT-standard, som beskriver bland annat hur en prislista ska se ut. Konkret innebär standarden att branschen alltid vet i vilken ordning de olika uppgifterna om företagets varor, varugrupper, priser etcetera, ska skickas och med hur många tecken.

Vi har inom ramen för standarden tagit fram en branschgemensam tillämpning, ni finner den nedan. APPLiA har även en varugruppering som vidareutvecklas och gäller vitvaror och småapparater. Vi ansvarar för administration och underhåll av varugrupperingen.