APPLiA

APPLiA (tidigare EHL) grundades år 1966 och har för närvarande 25 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av vitvaror och småapparater i huvudsak för konsument.

Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av hushållsapparatsmarknaden och har en marknadstäckning på drygt 90%.

Totalomsättningen av branschens produkter under 2020 uppgick till ca 17 miljarder kronor.

XPOS

Branschens reklamationssystem för återförsäljare och serviceverkstäder. Ett system och en rutin för hantering av reklamationer av elektriska apparater.

Våra medlemmar

Här kan du får mer information om APPLiAs 25 medlemmar

APPLiAnytt

APPLiAnytt ger dig de allra senaste branschnyheterna. Här hittar du artiklar, produktnyheter, marknadsinformation och mycket mer om branschen.

Kemikalieskatten

Här hittar du allt material om kemikalieskatten och vitvaruskatten där APPLiA driver tillsammans med andra branschföreningar …