Alltid färsk statistik och skarpa anlyser

Läs mer om den senaste marknadsutvecklingen här

Villkor, bestämmelser och standarder

Läs våra branschbestämmelser här!

Våra frågor

Goda förutsättningar för APPLiAs medlemsföretag är en förutsättning ett fortsatt starkt svenskt näringsliv och en hållbar ekonomi. Medlemsföretagens innovationer underlättar svenskarnas vardag och skapar förutsättningar för goda levnadsvillkor och frigör tid från hushållsnära tjänster. I förlängningen bidrar det till ökad BNP-tillväxt.

APPLiAs medlemsföretag har därtill en marknadstäckning på drygt 90% i Sverige. Det gör oss till branschens gemensamma röst i dialog och samverkan med myndigheter, beslutsfattare och andra organisationer.

Därför jobbar vi aktivt med påverkansarbete för våra medlemmars bästa, på nationell och internationell nivå.

Fler nyheter >>

Dina val gör skillnad

Våra medlemsföretag är alla engagerade i att skydda miljön genom bland annat ansvarsfull hantering av material, högt materialutnyttjande och säkerställa att de tillverkar produkter av hög kvalitet, med låg energiförbrukning som håller över tid. Våra medlemsföretag strävar efter att överträffa lagar, miljökrav och förväntningarna genom att ständigt uppdatera sina kunskaper om marknadens nyheter och förbättringar för att säkerställa att de använder de mest miljövänliga alternativen tillgängliga.

Alla medlemsföretag anslutna till APPLiA förbinder sig dessutom till att ta sitt fulla producentansvar, som en del i det är alla medlemmarna själva är anslutna till El-Kretsen.