APPLiA

APPLiA (tidigare EHL) grundades år 1966 och har för närvarande 25 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av vitvaror och småapparater i huvudsak för konsument.

Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av hushållsapparatsmarknaden och har en marknadstäckning på drygt 90%. Totalomsättningen i detaljhandelsledet av branschens produkter under 2018 uppgick till ca 14 miljarder kronor.

XPOS

Branschens reklamationssystem för återförsäljare och serviceverkstäder

Våra medlemmar

Läs mer om APPLiAs medlemmar här

Covid-19

Information om Covid-19 för företagare.

APPLiAnytt

APPLiAnytt ger dig de allra senaste branschnyheterna

Uppsatstävling och uppsatsämnen.

Läser du ekonomi och söker uppsatsämnen? Se hit!
Läs om vårt stipendium på 20 000 kr för dig som skriver en kandidat-, magister eller masteruppsats.