APPLiA

APPLiA (tidigare EHL) grundades år 1966 och har för närvarande 24 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av vitvaror och småapparater i huvudsak för konsument.

Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av hushållsapparatsmarknaden och har en marknadstäckning på drygt 90%.

Totalomsättningen av branschens produkter under 2020 uppgick till ca 17 miljarder kronor.

XPOS

Branschens reklamationssystem för återförsäljare och serviceverkstäder

Våra medlemmar

Här kan du får mer information om APPLiAs 24 medlemmar

APPLiAnytt

APPLiAnytt ger dig de allra senaste branschnyheterna

Uppsatstävling och ämnen

Läser du ekonomi och söker uppsatsämnen? Se då hit! Läs mer om vårt stipendium på 20 000 kr för dig som skriver en kandidat-, magister eller masteruppsats.

Covid-19

Information om Covid-19 för företagare.