APPLiA

APPLiA (tidigare EHL) grundades år 1966 och har för närvarande 28 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av vitvaror och småapparater i huvudsak för konsument.

Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av hushållsapparatsmarknaden och har en marknadstäckning på drygt 90%.

Totalomsättningen av branschens produkter är ca 17 miljarder kronor.

XPOS

Branschens reklamationssystem för återförsäljare och serviceverkstäder. Ett system och en rutin för hantering av reklamationer av elektriska apparater.

Våra medlemmar

Här kan du får mer information om APPLiAs 28 medlemmar.

Nyhetsbrevet APPLiAnytt

Varmt välkommen till APPLiAnytt, nyhetsbrevet för dig som arbetar med eller har intresse av vitvaror och hushållsapparater.

Uppsatstävling och ämnen

Läser du ekonomi och söker uppsatsämnen? Se då hit! Läs mer om vårt stipendium på 20 000 kr för dig som skriver en kandidat-, magister eller masteruppsats.

Elektronikskatten

Här hittar du allt material om elektronikskatten och vitvaruskatten där APPLiA driver tillsammans med andra branschföreningar …