Vårt påverkansarbete

”Vi vet att det är tillsammans, och i de större perspektiven, som vi kan göra skillnad på riktigt.”

Matts Spångberg, vd APPLiA Sverige