Vi är branschens röst

APPLiA Sverige är ett forum där medlemmarna, under beaktande av etiska regler och i god anda, diskuterar gemensamma intressen samt genomför aktiviteter utifrån dessa intressen. Syftet är att stärka medlemsföretagens och branschens konkurrenskraft på såväl det kommersiella som det tekniska området. APPLiA representerar branschen vid kontakter med nationella och internationella myndigheter och organisationer.

Kriterier

Till medlemmar i APPLiA Sverige kan styrelsen anta varje företag, organisation eller liknande som har verksamhet eller intresse inom området och uppfyller APPLiAs kvalifikationskrav, samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen.

Varje medlem förbinder sig även att följa APPLiAs etiska regler för kontakt- och relationsfrämjande förmåner i affärsverksamhet.


Med kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper

Vårt kansli

APPLiA har kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper, ett helägt dotterbolag till Teknikföretagen, som driver ett 30-tal självständiga bransch- och intresseorganisationer inom tekniksektorn. Vi har kontakt med över 1 700 beslutsfattare på 800 medlemsföretag och tillsammans hjälps vi åt att utveckla och förbättra för svensk industri och näringsliv.

För Teknikföretagens Branschgrupper är det viktigt att verksamheten och anslutna branschföreningar följer konkurrensrätten.  De har därför skapat en konkurrensrättslig uppförandekod som gäller för bolaget och alla anslutna branschföreningar.

Medlemsförmåner

Teknikföretagen Plus samlar medlemsförmåner för dig som medlem i APPLiA under ett och samma tak vilket gör det enkelt att överblicka och enkelt att använda dem.

Teknikföretagens och Teknikföretagens Branschgruppers medlemmar är tillsammans en stor del av svensk ekonomi. Medlemmarnas gemensamma kraft och potential används till att upphandla förmånliga ramavtal –erbjudanden som våra medlemmar kan ha stor nytta av i sin arbetsvardag. Ramavtalen är tillgängliga för medlemmarna att använda direkt.