Elektronikskatten

APPLiA driver tillsammans med andra branschföreningar ett intensivt påverkansarbete angående den aktuella Elektronikskatten (LSKE), även kallad Kemikalieskatten. Här hittar du aktuellt material i debatten. 

Vår policy

  • En ensidigt nationell beskattning är inte rätt metod för att snabba på en substitution av de aktuella flamskyddsmedlen då produkter med elektronikinnehåll är standardiserade för att säljas i alla EU-länder. EU:s RoHS-direktiv ska i stället användas som verktyg för detta för att få effekt.
  • Svenska företag agerar på en global marknad – Elektronikskatten innebär de facto en rejäl konkurrensfördel för utländska aktörer, som säljer till svenska konsumenter i en ökande omfattning – då dessa är helt befriade från kemikalieskatt, vilket på sikt minskar skatteintäkterna och antalet arbetstillfällen i Sverige, utan att göra någon nytta för miljön eftersom de importerade produkterna fortfarande innehåller kemikalierna.
  • Elektronikskattens administrativa börda är orimlig för företagen och svårkontrollerad av myndigheterna – ännu finns inga testmetoder för att kontrollera innehållet i produkterna, vilket gör det svårt för alla inblandade aktörer att tillse att rätt skatt betalas och att inte konkurrensen åsidosätts.
  • Elektronikskattens konstruktion – uppbörd för produktens totalvikt / utan hänsyn till mängden av de ingående substanserna – gör skatten ojämnt och orättvist fördelad mellan näringsgrenarna.
  • APPLiA driver frågan om förändring av Elektronikskattens och ett upptagande i RoHS för bromerade flamskyddsmedel i samråd med Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Svensk Handel.
Fördjupa dig i Elektronikskatten och dess effekter tillsammans med Robert Lönn, skattejurist på Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Fler nyheter om elektronikskatten >>