Right-to-repair

APPLiA är i grunden positiva till att livslängden förlängs på produkter utifrån att de går att reparera. Vi ser dock vissa problem kring genomförandet när lagstiftningarna kring Ecodesign, WEEE och Konsumentlag står i konflikt med varandra.

Vår policy

  • En stor del av de produkter som idag inte lagas beror inte på den tekniska livslängden, genom producentansvaret kan vi med statistik konstatera att drygt 30 % av de produkter som lämnas in för återvinning fortfarande är fungerande men av olika skäl har konsumenten ändå valt ett utbyte, det kan för våra produkter bland annat bero på att konsumenten bygger om ett kök och samtidigt byter ut fungerande produkter.
  • Det finns en uppenbar risk med uppbyggnaden av lager med reservdelar. Om alla produkter ska ha ett antal vitala reservdelar för att möjliggöra reparation kommer detta motverka miljönyttan då ett stort antal reservdelar kommer att få skrotas utan att de använts när produkternas livslängd upphört.
  • Det råder idag en stor brist på servicetekniker och APPLiA har under lång tid försökt att påverka myndigheter att starta bland annat YH-utbildningar för säkerställa att Right-to-repair ska kunna genomföras och förlänga produkternas livslängd. Till dags dato har i princip alla ansökningar om att utbilda personal fått avslag av myndigheterna vilket kommer att skapa problem framåt.
  • Right-to-repair förutsätter även att tillverkare ska lämna ifrån sig teknisk information till icke auktoriserade verkstäder vilket sannolikt kommer att vara till nackdel för konsumenter om reparationer skall utföras av företag som inte har kompetens om produkterna.