2022.03.02

48 år ingen ålder för ett våffeljärn

Har inte de flesta av oss sett någon ur den äldre generationen plocka fram ett snarast antikt våffeljärn kring våffeldagen för att bjuda på nygräddade våfflor till kaffet? Det är inte ovanligt med väldigt gamla våffeljärn som fortfarande är i drift i svenska kök. 48 år är ingen ålder för våffeljärn! Här kommer APPLiAnytt med bevis.

 

Fullskalig analys i Arboga

APPLiAnytt, med hjälp av El-Kretsen, har nu har tagit reda på hur gamla våffeljärn är innan de lämnas till återvinning? El-Kretsen, där APPLiA är delägare, gör åldersanalyser på alla grupper av insamlade vitvaror och hushållsapparater från återvinningsstationerna vid det analyscentrum som byggts upp av dem i Arboga. Men analyserna syftar inte enbart till att bestämma livslängden på de insamlade objekten utan är mer omfattande än så. Även analyseras de återvunna produkternas materialinnehåll och hur man bäst kan ta hand om det i den fortsatta processen att återvinna mest möjligt material för att användas i framtida produkter.

Bilder: Wilfa

Analys: Våffeljärn är långlivade!

Åldersbestämningen ger ju en insikt i hur livslängden är för många olika produktgrupper. Den allra mest långlivade produktkategorin sett till medianåldern är MANGLAR där de allra äldsta passerat 42-årsdagen och just medianåldern för hela gruppen manglar är hela 36 år, enligt El-Kretsen.

Den produktkategori som kommer därnäst är just VÅFFELJÄRN, där det fulla åldersintervallet på de inlämnade produkterna ligger mellan 4 och 48 år konstateras det från Arboga! Det betyder att de äldre insamlade våffeljärnen skulle ha producerats i början av 1970-talet. Vid den tiden hade man förstås ingen aning om att dessa produkter skulle hamna i ett effektivt återvinningssystem och i slutändan bidra till material för nya våffeljärn nästan 50 år senare.

Medianåldern för de insamlade våffeljärnen visade sig landa på 20 år – dvs lika många våffeljärn av de analyserade visade sig hamna på respektive sida av de 20 åren i åldersanalysen.

El-Kretsen vet ännu mer…

För dig som vill veta mer – El-kretsen har nämligen stor kunskap om återvinningsförloppet i Sverige och internationellt – så har du chansen att förkovra dig på konferensen #TillsammansFörKretsloppet den 2-3 juni på Djurönäset i Stockholm. Länk till anmälan finns här: tillsammansforkretsloppet.se

Under konferensen kommer du att kunna lyssna på många kunniga talare som Fredrik Benson, vVD och ansvarig för FoU inom El-Kretsen, som talar om vilken kunskap som finns omkring våra insamlingssystem och om de produkter och material som samlas in, skruvas isär och återvinns? Plaster, komponenter, kemiska ämnen, värdefulla metaller. Och hur vet vi att hanteringen är den miljömässigt bästa ur ett livscykelperspektiv? Diskussionen och frågorna om framtidens insamlingssystem blir intressant för leverantörer av såväl produkter som material. Anmäl dig idag!

Kent Oderud, ordförande APPLiA