2022.01.18

75 procent av de utbildade har redan erhållit jobb

Den första avgångsklassen för APPLiAs YH-utbildning av servicetekniker tar examen den 21 januari nästa vecka. Av de åtta personer som nu slutför utbildningen har sex redan fått jobb på sina LIA-platser, vilket är bra betyg för både elever, utbildare och företagen som erbjudit praktikplatser.

Under kommande vecka sker examinering den 18 januari av elevernas examensarbete (uppsatser) i valfria ämnen som är den avslutande kursen. Examensarbetena spänner över följande områden:

  • Återanvändning av vitvaror
  • Service av frys och kylskåp, felsökning och reparation
  • Energieffektivisering av smartahem villor med självdrag som ventilationssystem
  • Hemautomation
  • IT-säkerhet inom smarta hem
  • Produkter och lösningar för smarta hem
  • Smarta hem utan tillverkarens egen gateway
  • Hemsäkerhet och automation med fokus på dörrens automation/säkerhetslösning
  • Low Power Radio (LoRa), IoT-protokoll och LoRaWAN-nätverk

För den som vill ta tillfället i akt att ta del av något/några av examensarbetena går det bra att ta kontakt med kansliet för att erhålla en länk till mötet.

Vi har en fortsatt tilltro att klass nummer två med fler elever ska få det minst lika bra.

Matts Spångberg, Branschansvarig/VD

Bakgrund:

APPLiA driver frågan om att utbilda fler servicetekniker till vår bransch. Behovet av fler servicetekniker fortsätter öka dels beroende på att många tekniker närmar sig pensionsålder och dels ny teknik som innebär att tekniker med annan kompetens efterfrågas som en följd av fler uppkopplade produkter och komplexa hemnätverk, där våra hushållsprodukter ska vara säkert uppkopplade tillsammans med konsumenters övriga produkter.

Vi ser även en politisk vilja till att fler produkter ska repareras, där nya lagstiftningar som ekodesign, ökat RUT-avdrag och kemikalieskatt har inriktning mot ökad reparerbarhet och minskad konsumtion.

Under en 5-årsperiod i början av 2010-talet drev APPLiA YH-utbildningar och 2019 ansökte APPLiA om att starta en YH-utbildning för servicetekniker då behovet på tekniker fortsatt öka. Utbildningen beviljades och den första klassen serviceingenjörer med inriktning mot Connected Homes examineras i januari 2021 efter att ha genomgått en 1,5-årig utbildning. Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsnivå med inriktning på att kunna gå direkt in i anställning på företagen.