2022.11.08

APPLiA och Elektronikbranschen debatterar i Altinget

En skatt utan miljödrivande effekt och som är starkt inflationsdrivande, dels till följd av sin utformning, dels på grund av att skatten sedan några år tillbaka årligen räknas upp utifrån KPI. Att avskaffa elektronikskatten skulle därmed även fungera som en inflationsbekämpande åtgärd.

I dag får vi veta om regeringen levererar på sina löften!

Läs hela debattartikeln här.