2022.05.17

ARN: Elektronikfel i varmluftsugn – hävning och skadestånd

Kunden köpte i december 2020 en varmluftsugn. I februari 2021 upptäcktes ett elektronikfel och ett fel på varmluftsfunktionen. Elektronikfelet innebär att ugnen signalerar att pyrolytisk rengöring behövs onormalt ofta. Varmluftsfunktionen fungerar inte som önskat då del av mat bränns i ena änden och blir blek i andra änden.

 

Kunden begär hävning och ersättning med 1 000 kronor för nedlagd tid vid reklamation.

Säljaren konstaterar att de åtgärdade felet med rengöring när larmet nollställdes om kunden har fortsatt problem bör denne återkomma. Vid tillagning i varmluftsugn är det viktigt att den varma luften kan cirkulera runt bakverk och mat för bästa effekt.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att det inte finns något kvarvarande fel som säljaren ansvar för.

ARN avslår kundens yrkande.