2022.05.17

ARN: Häll ej reparerad direkt – ersättningsköp/skadestånd/hävning

Kunden köpte i oktober 2020 en induktionshäll. I december 2020 gick den sönder och kunden tog då samma dag kontakt med säljaren som hänvisade kunden till att lämna skriftlig reklamation på mejl. Kunden fick ingen information om låneprodukt och då familjen har svåra matallergier köpte han samma dag en ny häll av annan säljare.

 

Kunden begär i första hand ersättning för den nya hällen och i andra hand hävning av köpet.

Säljaren som tog emot kundens felanmälan fick information om att kunden redan införskaffat en ny häll varvid denne inte erbjöds en låneprodukt. Serviceteknikern har därefter åtgärdat hällen som kunden inte velat ta emot. Säljaren anser inte att kunden haft rätt till ersättningsköp och de har inte varit i dröjsmål vad avser reparationen även om det under pandemin inte skett inom 1-3 arbetsdagar. Säljaren anser inte att han efter reparationen har rätt att häva köpet.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att hällen efter reparationen inte längre har något kvarvarande köprättsligt fel.

ARN avslår därav kunden yrkande.