2022.05.17

ARN: Kokzon häll – hävning

Kunden köpte i mars 2019 en häll med 5 års garanti. I januari 2021 upptäckte kunden att hällen inte värmde hela kokzonen utan bara del av zonen. Kunden begär att få häva köpet.

 

Säljaren hävdar att kunden felanmälde touchpanelen och i februari 2021 byttes den av tekniker och fungerade felfritt vid testkörning. I mars 2021 återkom kunden och påstod att hällen inte värmde ut i kanterna på kokzonen. Tekniker har på plats förklarat för kunden hur magnetfälten fungerar på en induktionshäll och har efter felsökning konstaterat att hällen fungerar enligt specifikation.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att hällen inte längre har något kvarvarande köprättsligt fel.

ARN avslår därav kunden yrkande.