2022.05.17

ARN: Prisfel på Internet köp av flera dammsugare – Begäran om fullgörande av köp

Kunden lade en beställning på 3 dammsugare till 80 procent rabatt och fick en orderbekräftelse. Säljaren har av misstag angivet fel pris och orderbekräftelsen utgör inte att bindande köp kommit till stånd. Säljaren har dagen efter makulerat bekräftelsen och informerat kunden om prisfelet.

 

Säljaren anser att kunden varit i ond tro över det kraftigt nedsatta priset som varit fel, vilket det faktum att kunden köpte 3 produkter också talar för. Kunden har även accepterat köpevillkoren som innehåller reservation för uppenbart felaktiga priser.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att den orderbekräftelse som kunden erhållit inte ger vid handen att bindande avtal uppkommit.

ARN avslår därav kunden yrkande.