2022.05.17

ARN: Samma fel efter reklamationstid – omleverans/hävning eller avhjälpande

Kunden köpte en vinkyl i december 2017. Under 2020 reparerades en fläkt kostnadsfritt. I januari 2021 gick samma fläkt sönder igen varvid säljaren vägrade byta ut den eller reparera den. Kunden har erbjudits en fläkt gratis av tillverkaren för egen bekostad reparation.

 

Kunden yrkar på omleverans eller hävning alternativt avhjälpande.

Säljaren har nekat reklamation utifrån att reklamationstiden på 3 år löpt ut.

ARN konstaterar att utifrån handlingarna i ärendet och förarbeten till konsumentlagstiftningen kan en konsument reklamera identiskt fel om felet uppstår inom en reklamationstid från tidigare reparation.

ARN bifaller kundens yrkande vad avser avhjälpande av fel då det rör sig om identiskt fel i detta ärende.