2023.05.24

Årsmöte med APPLiA 

Årsmötet inleddes med ett föredrag om IT-säkerhet och vilka förebyggande åtgärder företag kan skapa i sina egna bolag för att minska risken för intrång, sabotage eller kidnappning med lösen. Föreläsare var Caroline Forssblad och Lennart Kanth från Omega Point som delade med sig av erfarenheter och säkerhetsåtgärder. 

Därefter informerade vi våra medlemmar om fjolårets stora händelser för organisationen. Missade du årsmötet kommer nedan en kortare sammanfattning av kansliets arbete.  

Under 2022 förvärvade APPLiA Branschkansliets Marknadsinformation AB (BMAB), ett bolag som bedriver marknadsstatistik. Köpet gjordes i samband med tidigare ägarna Branschkansliets konkurs. Förvärvet av BMAB, där APPLiAs medlemsföretag var de absolut största kunderna, var i det läget ett strategiskt affärsbeslut av styrelsen och är en viktig kunskapskälla när vi tillsammans med våra nordiska systerorganisationer bygger ett nytt nordiskt statistiksystem som beräknas vara på plats i januari 2024. Vid köpet övertogs också marknadsstatistik för flera andra branscher där APPLiA har som ambition att ge även dessa tillgång till ett non-profitsystem för statistiken precis som APPLiA garanterat detta i sitt ägande i El-Kretsen för andra branschföreningar. 

Serviceverksamhet för enskilda medlemmar utgör även fortsättningsvis en central del, där reklamationssystemet XPOS är en av hörnstenarna, tillsammans med utbildning och rådgivning för de enskilda företagen inom reklamation och juridik.  

Ökat kommunikationsfokus 

Under hösten arbetade kansliet fram en ny kommunikationsstrategi för APPLiA Sverige. Strategin har bland annat resulterat i ny utgivningsfrekvens och innehållsplan för APPLiAnytt och kommer inom kort även resultera i en ny hemsida med än mer fokus på medlemsnytta och branschbevakning.  

Slutligen informerades om de åtgärder där vi kontinuerligt bearbetar politiker och tjänstemän men ännu inte nått framgång kring frågor såsom elektronikskatten och RUT-avdrag. 

Text: Matts Spångberg, vd APPLiA Sverige