2022.04.20

Årsstämma i Dometic Group AB (publ)

Bland APPLiA’s medlemsföretag finns några publika företag, som är noterade på Stockholmsbörsen varav Dometic är ett av dem. Onsdagen den 13 april höll Dometic ordinarie årsstämma på Clarion Sign Hotel i Stockholm. Årsbokslutet presenterades av bl.a. bolagets ordförande Fredrik Cappelen och dess verkställande direktör Juan Vargues.

 

 

Ökad försäljning 2021 med 33 procent

Efter en dipp i försäljningen under 2020 kunde nu styrelsen presentera en kraftig ökning av nettoförsäljningen under 2021 till 21,5 miljarder kronor vilket är hela 33 procent bättre än föregående år. En del av ökningen kommer från förvärv men den organiska ökningen, som anges till 23 procent, är ändå den drivande faktorn till ökningen under året. Företagets samlade resultat uppgick till 1 726 miljoner kronor (fg år 452).

VD Juan Vargues kommenterade detta med att ”2021 blev ett starkt år och ytterligare en viktig milstolpe för Dometic. Vi fortsatte att framgångsrikt driva vår omvandling, tillkännagav nio förvärv och nådde högsta nettoomsättning och rörelseresultat någonsin”.

Nio förvärv 2021 – tre redan nu i 2022

Under 2021 gjordes inte mindre än nio förvärv av företag inom olika marknader med förbindelse med Dometics huvudfåra: lösningar för en mobil livsstil. Och denna strategi med tillväxt genom förvärv fortsätter under detta år. Redan nu under 2022 har Dometic förvärvat 3 företag:

  • 4 januari förvärvades Cadac International som tillverkar grillar för utomhusbruk
  • 1 februari; NDS Energy i Italien som bl.a. säljer batterier, solpaneler och andra elektriska system för fritidsfordon
  • 2 mars; Treeline Capital LLC som är en ledande leverantör till av mobil strömförsörjning till den nordamerikanska marina marknaden

Dessa viktiga förvärv görs, för att ytterligare bredda produktsortimentet. Således full fart på avdelningen för förvärv inom Dometic också fortsättningsvis!

 

Försäljning i 100 länder

Antalet globala medarbetare var vid årsskiftet 9 100 och Dometic’s produkter säljs till över 100 länder i världen. Idag är Dometic inte bara en leverantör av lösningar för en mobil livsstil. Företaget har blivit synonymt med en friluftslivsstil som når från altan och trädgård till den äventyrliga vildmarken. Dometic levererar även produkter och lösningar för professionella användare, t.ex. restauranger och hälsovården. Inom applikationsområdet MAT & DRYCK ingår t.ex. mobila mat- och dryckesapplikationer såsom till exempel kylskåp, vinskåp, minibarer, kylboxar, mobila leveranslösningar och matlagningsprodukter.

 

Start 2001

Det nya århundradet markerade starten på ett fristående Dometic. År 2001, efter ett strategiskt beslut att fokusera på sin kärnverksamhet, avyttrar Electrolux sina intressen i fritidsmarknaden till EQT, ett privat aktiebolag. Dometic måste nu stå på egna fötter. Det lyckas företaget med genom att värna om sitt arv och fortsätta utveckla smarta och ofta prisbelönta lösningar.

2015 noteras bolaget på Nasdaq-börsen i Stockholm och en rad strategiska förvärv görs under åren fram till idag av företag på många marknader i Nordamerika, Tyskland, Storbritannien, Sydafrika med flera.

Halvledarproblematiken består

Juan Vargues kommenterade avslutningsvis branschens problem med försörjningen av halvledare och annan elektronik, med att säga att all tillverkande industri med behov av elektroniska komponenter har samma problem och att Dometic har mött denna problematik med att intensifiera sitt inköpsarbete och att anpassa tekniken (där det går) i sina produkter. Juan konstaterar lakoniskt att en kommande lågkonjunktur förmodligen skulle lösa just detta problem genom en lägre efterfrågan generellt.

Kent Oderud