2016.01.27

Bevisbörda under garantitid

En kund reklamerade ett internetköp efter nio månader, eftersom kunden upptäckt att bara tre av fyra plattor angav full effekt på spisen och begärde hävning alternativt utbyte av spisen.

Näringsidkaren hade, utan att undersöka spisen, till kunden hävdat att eftersom kunden inte påvisat att spisen var inkopplad av licensierad elektriker så förelåg inte ursprungligt fel.

ARN konstaterade att produkten var såld med 1 års garanti och under garantitiden har näringsidkaren bevisbördan för att utreda fel. Ett blankt påstående utan utredning om att den skulle vara installerad på ett felaktigt sätt räcker således inte. ARN gav kunden rätt att häva köpet.