2014.03.04

Bevisbördan efter garantitidens utgång

I maj köpte konsumenten en kombinerad kyl/frys med 1 års garanti. I januari, 18 månader senare, upptäcker konsumenten en stor isfläck i kylskåpet, och i anslutning till isfläcken finns ett litet hål. Reparatören som kontrollerar skåpet upptäcker att det läcker gas från hålet. Konsumenten hävdar ursprungligt fel och kräver utbyte.

Företaget hävdar att om det hade varit ett ursprungligt fel hade isbildning och läckage uppkommit långt tidigare än ett och halvt år efter köpet. Det är således inget ursprungligt fel och garantitiden har gått ut.

ARN konstaterar att felet har uppkommit efter garantitidens slut. Det åligger således konsumenten att styrka att det rör sig om ett ursprungligt fel, d.v.s. ett fel som fanns redan när varan togs i bruk. ARN konstaterar vidare att konsumenten inte har gjort detta och avslår yrkandet.