2023.03.22

Digitala produktpass – nu finns en prototyp  

Som en del i förberedelserna för de digitala produktpassen har projektet ProPare tagit fram en prototyp för att visa hur passen kan fungera i praktiken. Bakom projektet står de icke-vinstdrivande aktörerna Axfoundation, GS1 Sweden, Miljömärkning Sverige och Svensk Handel. 

Snart väntas den vara här, EU:s nya lagstiftning som kräver att nästan alla produkter på den europeiska marknaden har ett digitalt produktpass, även kallat spårbarhetssystem eller cirkulära ID:n. Förhoppningen är att passen ska underlätta för konsumenter, företag och myndigheter att göra hållbara val. Även om enskild lagstiftning för produktgrupper kan vara på plats tidigast 2025 har flera aktörer nu gått samman för att ta fram en prototyp på passen. 

– Vi är glada över att idag kunna presentera en branschöverskridande prototyp som bygger på globala och konkurrensneutrala standarder. Öppenhet och tillgänglighet är centrala beståndsdelar för att digitala produktpass ska kunna implementeras framgångsrikt och faktiskt leda till ökad cirkularitet och spårbarhet, säger Viveka Risberg, projektledare för ProPare och programansvarig för Hållbar produktion och konsumtion på Axfoundation, i ett pressmeddelande. 

Den kommande lagstiftningen innebär att företag ska ansvara för att tillgängliggöra produktdata som klimatavtryck, återvinningsbarhet och reparerbarhet, inklusive information om ingående komponenter för alla produkter på den europeiska marknaden. Därtill ställer dagens konsumenter höga krav på företags proaktivitet i hållbarhetsarbetet och cirkulär ekonomi. 

– Svenska företag har nu en möjlighet att skaffa sig en konkurrensfördel och framtidssäkra sin verksamhet genom att förbereda sig för den kommande lagstiftningen kring digitala produktpass. Utöver att skynda på en hållbar omställning och gynna det egna företaget, så underlättar det även för konsumenter och inköpare. Den främsta vinsten är digital ordning och reda i leveranskedjan för produkter med god kvalitets- och hållbarhetsprestanda, säger Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert på Svensk Handel i pressmeddelandet. 

När de digitala produktpassen finns och fungerar fullt ut ska information kunna nås genom att skanna en kod på produkten, till exempel en QR-kod som är specifik för produkten. 

Läs mer om ProPare och deras prototyp här.  

Text: Ellenor Österberg