2022.03.23

Earth Hour den 26 mars 20:30

Earth Hour startade år 2007 i Sydney på initiativ av WWF i Australien som ett sätt att uppmärksamma landets beslutsfattare kring klimatfrågan. Detta första Earth Hour resulterade i att över 2 miljoner Sydneybor och 2000 företag släckte ljuset. Nyheten spreds över världen och nu släcker vi snart för femtonde gången.

 

År 2020, deltog 190 länder och 211 svenska kommuner av totalt 290 (73%) och det var rekordmånga kommuner (62 stycken) som drev Earth Hour under flera dagar. År 2021 deltog nästan en miljard människor från 186 länder i manifestationen för vår enda planet.

Earth Hour är så mycket mer än att bara släcka lyset under en timme. Den skall tjäna som inspiration till fler gröna och planetvänliga vanor.

Var med och släck lampan den 26 mars kl 20:30-21:30 du också!

De finns de som går längre än till bara att släcka belysning under timmen i hemmen. Många butiker, kontor och offentliga byggnader ser också till att nattbelysning i dessa olika lokaler släcks.

Mer än att bara släcka belysningen

Några väljer att stänga av all el i hushållet för att manifestera Earth Hour riktigt ordentligt. Då stängs all elektrisk och elektronisk utrustning och även allt som kräver standby-ström får inte el-mätaren att spinna längre under timmen.

Hur går det då med innehållet i frysen och kylen? Inga problem – ett strömavbrott i en timme är inga som helst problem – förutsatt att dörrarna på kyl och frys inte står på vid gavel.

 

Frysen klarar strömavbrott

Moderna frysar håller frystemperatur ner till -8C mellan 9 och 14 timmar (modellberoende) vid strömavbrott (med stängd dörr). Så en timmes avbrott kring Earth Hour är inga problem alls! Men APPLiAnytts tips är ändå att låta kylen och frysen tuffa vidare – också under Earth Hour. Eftersom moderna frysar är så välisolerade är en timmes avstängning ingen större strömbesparing. Bättre är att avstå från att glänta på dörren efter glass eller isbitar till lördags-drinken under Earth Hour. Det blir då ingen nattmacka på lördag, men du gör en insats för miljön!

Om strömavbrottet blir långvarigt

Vid längre ofrivilliga strömavbrott så är det viktigt att undvika att öppna frysen i onödan. Ju mindre dörren öppnas desto längre håller kylan i frysen. Har du frysta matvaror klarar de sig 1-2 dygn om du inte öppnar frysen (en välfylld frys klarar sig längre). Blir sedan varorna halvtinade fungerar det bra att frysa in dem igen utan andra åtgärder. Det är inte nödvändigt ur säkerhetssynpunkt att tillaga dem.

Har varorna utsatts för högre temperatur än 8 grader under längre tid än någon timme och luktar och smakar illa rekommenderar Livsmedelsverket att de kastas. Detta gäller framför allt känsliga livsmedel som kött, fisk och kyckling.

 

Bekvämt med backup-batteri

Bryts strömmen så känner vi alla till besväret med att alla displayer på elektronisk utrustning och på vitvaror börjar blinka när strömtillförseln varit avbruten. Återställningen av alla dessa displayer på ugnar, mikrougnar, spisar, kylskåp m.m. är jobbig varje gång det sker. Skönt då att många nya vitvaror innehåller ett inbyggt backup-batteri som håller displayen vid liv även när strömmen från el-nätet krånglar. Då slipper man ställa om alla klockor i alla displayerna efter att strömmen stängts av under Earth Hour.

Glöm nu inte:

Släck lamporna den 26 mars kl 20:30-21:30 du också! Och glänta inte på dörren till frysen…

 

Kent Oderud, ordförande APPLiA