2023.09.20

Eco-program på produkterna 

Att rengöra sina kläder eller sina tallrikar och bestick tar, med en modern tvättmaskin respektive diskmaskin, idag vanligtvis någonstans mellan tre och en halv till fyra timmar. Om du använder Eco-programmet. Vill du bli klar snabbare kan du använda något alternativt program, men då ökar såväl energianvändning som vattenförbrukning kraftigt. 

Sedan den nya energimärkningen infördes på tvättmaskiner och diskmaskiner i 1 mars 2021, är det enkelt för konsumenter att direkt produktens märkning utläsa dels energiklass (A-G) och dels energianvändning i kilowattimmar (för 100 tvättar/diskningar), vattenförbrukning (per tvätt/diskning) och hur lång tid det tar att tvätta eller diska. 

Vad som är viktigt att tänka på är att alla utskrivna siffror endast gäller när maskinerna körs i tvättprogrammet ”Eco 40-60” respektive diskprogrammet ”Eco”. 

Många moderna tvättmaskiner och diskmaskiner är försedda med sensorer för att mäta saker som till exempel vikt och smutsnivå, för att på så sätt anpassa mängden vatten, tvättmedel/diskmedel samt värme. De är även försedda med diverse specialprogram som exempelvis förkortar programtiden med upp till 75 procent. Men om maximal energieffektivitet ska uppnås krävs att man använder Eco-programmet, som tar relativt lång tid. 

Det är sannolikt en och annan konsument som undrat över hur nya vitvaror, som tvättmaskiner och diskmaskiner, kan anses vara energisparande när de tar mer än dubbelt så lång tid på sig att bli klara, jämfört med äldre maskiner. 

Den största anledningen är att de nya maskinerna förbrukar en betydligt mindre mängd vatten än äldre maskiner. Det finns idag diskmaskiner som endast använder åtta liter per diskning, medan diskmaskiner förr i tiden kunde använda närmare 50 liter. Att värma upp en mindre mängd vatten kräver mindre energi, men för att få disken ren krävs det att maskinen går längre, vilket dock på grund av energisnåla motorer är energieffektivare än själva uppvärmningen av vattnet. 

Och samma sak gäller för tvättmaskiner – de går längre, men använder mindre vatten. 

Stor skillnad mellan olika program 

Energimyndigheten testade tvättmaskiner 2017, och kom fram till att det lönar sig att använda Eco-programmet. De testade tvättmaskinerna var alla i den då effektivaste energiklassen, A+++. I testet ingick att jämföra det bomullsprogram som använts vid framtagning av energimärkningen, alltså det som idag kallas ”Eco 40-60”, med alternativa bomullsprogram på samma maskin. Energimyndighetens test visade att alternativa program på samma tvättmaskin använde i genomsnitt 88 procent mer energi och 70 procent mer vatten. 

Detta innebär att den som då köpte en tvättmaskin med energiklass A+++ men istället för att använda det ”långsamma” Eco-programmet valde att istället regelbundet använda ett snabbare, alternativt bomullsprogram förbrukade lika mycket energi som en fyra energiklasser sämre maskin, alltså en med energiklass B. 

Även om utvecklingen ständigt går framåt är sannolikt just detta förhållande detsamma, eller i vart fall snarlikt, idag som för sex år sedan. 

Text: Ola Larsson