2022.08.10

Electrolux lanserar program för att främja cirkulär ekonomi

Electrolux har åtagit sig att bidra till den cirkulära ekonomin genom att integrera ett cirkulärt tillvägagångssätt när det gäller företagets vitvaror. Som branschetta lanserar Electrolux ett Appliance-as-a-Service-program för hyresvärdar och har tecknat kontrakt med en av Sveriges största hyresvärdar, SKB – Stockholms Kooperativa Bostadsförening, som första kund.

 

Hyresbolagen slänger vitvaror i onödan. En vitvara som går sönder och behöver repareras eller bytas ut kan orsaka krångel och svårigheter för hyresvärden. Det innebär dessutom att en hyresgäst inte kan laga mat, rengöra sina kläder eller diska, allt detta medan hyresvärden beställer reparation eller en ersättningsprodukt. Idag slänger 68 procent av svenska hyresvärdar också vitvaror i onödan, vilket verkligen inte bidrar till den cirkulära ekonomin, framgår det av Vinnovas forskning*.

SKB först ut

Först ut är SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) som med denna nya abonnemangsbaserade affärsmodell betalar en månadsavgift för vilken Electrolux installerar, sköter och reparerar produkterna, förlänger apparatens livslängd och minskar koldioxidavtrycket i fastighetsbeståndet. När ett byte av en vitvara behövs kommer Electrolux även att övervaka återbruket genom renovering samt återvinning av vitvarans värdefulla beståndsdelar. Programmet är tillgängligt för alla bostadsbolag och hyresvärdar; privata, kommunala, kooperativa, nya byggprojekt, studentbostäder och semesterbyar bland andra.

Appliance-as-a-Service-program

”Vårt nya Appliance-as-a-Service-program är en innovativ och hållbar affärsmodell som bidrar till en mer cirkulär ekonomi. Det innebär att hyresvärdar och hyresgäster kan minska sin miljöpåverkan, samtidigt som vi underlättar vardagen för dem. Vi ser fram emot att utveckla denna tjänst på andra marknader.”, säger Stefan Borgquist, Senior Category Manager Product as a Service i BA Europe, Electrolux.

Electrolux har ambitiösa hållbarhetsmål och hållbarhetsramverket For the better 2030 definierar hur Electrolux arbetar för att uppnå bättre lösningar till hållbarhet. Appliance-as-a-Service-programmet för hyresvärdar är ett exempel på en ”bättre lösning” som främjar den cirkulära ekonomin och gör det möjligt för samhället att uppnå miljömålen.

”På Electrolux strävar vi efter att vara ledande inom cirkulära lösningar där det är viktigt. Denna nya affärsmodell för bostadsbolag är ett sätt för oss att ta ansvar för att optimera vitvarornas livslängd och göra det hållbart bättre för oss, våra kunder och planeten.”, säger Peter Spencer, VP Consumer Direct Interaction BA Europe, Electrolux.

Programmet kommer att rullas ut på ytterligare marknader senare i år, med start i Europa.

*Vinnovas gemensamma forskningsprojekt i Sverige, där tre hyresvärdar och Electrolux har intervjuat de 24 största bostadsbolagen (”Vitvarubaserade funktionstjänster för bostadsbolag”, 2019). 

Källa och bild: Pressrelease, Electrolux 15 juli 2022