2022.12.20

Elektronikskatten – detta händer 2023…

Den 13 december antog riksdagen budgetpropositionen innehållandes de förändringar av elektronikskatten som aviserats redan av den förra regeringen.

Dessförinnan, den 26 oktober, hade riksdagen sagt nej till en årlig överindexering på 2 procent utöver den årliga KPI-indexering som gäller för elektronikskatten. De partier som röstade bort överindexeringen sågade också elektronikskatten verbalt i riksdagsdebatten. Ändå är skatten kvar och höjs nu rejält under 2023 med början i januari med inflationsuppräkningen med 9 procent. Se tidigare inlägg i APPLiAnytt här. Ändrade skattesatser / elektronikskatten – APPLiA (applia-sverige.se)

Den ”förenklade” elektronikskatten får stora följder

Det uppseendeväckande i budgetpropositionen är att den förra regeringens förslag om ”förenkling av kemikalieskatten” nu kommer att genomföras av den nya regeringen i sin helhet med giltighet från den 1 juli 2023. Detta var alldeles oväntat för alla oss som följt debatten om elektronikskatten sedan den infördes.

Det som får den allra största påverkan på skatteuttaget är beslutet att ta bort skillnaden mellan additivt tillfört flamskyddsmedel och reaktivt tillfört. Förekomsten av reaktivt flamskyddsmedel har hittills gett möjlighet till avdrag med 50 eller 90 procent från skatten. Avdraget fanns för att det bedömdes mindre miljöbelastande med reaktivt tillsatta medel. Nu förvinner den möjligheten och de skattskyldiga inom vitvarubranschen räknar nu med att betala full skatt – utan att kunna göra avdrag från juli 2023.

Regeringen: ”ändringarna får inte leda till ökad skatt”

Visserligen har regeringens tjänstemän vetat att skatteuttaget därmed skulle öka och har därför kalkylerat fram en ”kompensation” i form av några mindre justeringar av skattesatserna från detta datum. Se den högra kolumnen här nedan:

”Kompensationen” är dock verklighetsfrämmande och kommer inte att göra rättvisa åt regeringens ambition att ”förenklingen” inte får leda till ett ökat skatteuttag. Vid våra ingående möten med tjänstemännen som genomfört beräkningarna som regeringen förlitar sig på, så visar det sig att deras kalkyler bygger på uppskattningar och lösa antaganden. Skatteverk och Tullverk har hittills inte kunnat leverera någon specifik statistik för avdragen för de reaktiva ämnena och inga kontakter har tagits med branschens företag för att få fakta i frågan.

Skatten ökar 900 miljoner kr från juli

I budgetpropositionen konsekvensutredning beräknades därför skatten nu att MINSKA med 20 miljoner kr på årsbasis på grund av de justerade skattesatserna från juli. APPLiA och Elektronikbranschens beräkningar visar istället på en ökning av skatteuttaget med nästan 900 miljoner kronor årsvis! Branschens beräkningar baseras på verkliga avdrag, skatteutfallet 2021 och företagens egna uppgifter.

Läs mer om beräkningen i vårt PM till berörda politiker i riksdagens skatteutskott här.

Våra ansträngningar fortsätter

Nu fortsätter APPLiA:s arbete tillsammans med Elektronikbranschen att informera nytillträdda politiker, som ännu inte har elektronikskatten på näthinnan, samt påverka beslutsfattarna inför vårändringsbudgeten samt nästa höstbudget. Sakpolitikerna är på vår linje – men ”Finansen” anses behöva skatteintäkterna. Dagens 1,7 miljarder elektroniksatt blir därför snart 2,6 miljarder per år (plus moms) och bidrar till starkt ökade priser och ger inflationen bränsle! Så här kan det ju inte gå vidare.

Text: Kent Oderud, ordf APPLiA – Sweden