2022.09.07

Elektronikskatten – överlever den riksdagsvalet?

Bland alla de frågor som debatterats under valkampanjen så har inte direkt elektronikskatten varit på första plats. Frågan har dock berörts flera gånger i samband med utspel kring både flygskatt och plastpåseskatt då dessa finns i kategorin över vilka dess miljöpåverkan ifrågasatts. Frågan är nu om elektronikskatten kommer att överleva nästa regeringsbildning?

 

Bild: Kent Oderud

 

Valutgången avgör
Två block – inte helt överraskande väl? Bland de svenska riksdagspartierna finns nu två distinkta block när det gäller elektronikskattens framtid; det rödgröna, som vill behålla elektronikskatten, men ändå har en del förändringsönskemål på skatten (efter Kemikalieinspektionens och Skatteverkets kritiska granskning av elektronikskatten). Dessa framhärdar att skatten är effektiv och skall finnas kvar och dessutom skall skatteuttaget höjas – både med fortsatta index-höjningar och en överindexering på 2 procent varje år.

Att skattens utformning kritiserats är inte detsamma som att den förkastats. Vi anser, sett utifrån Kemikalieinspektionens tidigare utredningar och förslag, att andra förenklande lösningar som stärker skattens miljöstyrande verkan borde övervägas närmare av regeringen” Säger Erik Ezelius (S), ordförande i riksdagens skatteutskott.

Partierna i det blå blocket har deklarerat att man kommer att rösta emot överindexeringshöjningar av skatten i riksdagen och att man helt vill avskaffa elektronikskatten. I stället tycker man att Sverige ska lägga krut på att EU ska fokusera på hanteringen av flamskyddsmedel i hela Europa för att få en ordentlig miljöeffekt.

”Jag tror absolut att vi kommer att försöka avskaffa den, den fyller ingen funktion. Vi ser även att vi förlorat arbetstillfällen till exempelvis Danmark efter att Sverige fått sämre konkurrens. Det finns många skatter vi måste kolla på och se om de hämmar utvecklingen, någonting behöver göras på en rad olika områden, bland annat kemikalieskatten (läs: elektronikskatten). Ur telefonintervju med Camilla Brodin (KD), ledamot i riksdagens näringsutskott.

… och några mitt emellan
Några partier är lite mer vagare när det gäller ett hårt ställningstagande för eller emot elektronikskatten. Centerpartiet har inget emot själva skatten men motsäger sig fördyringen med den föreslagna överindexeringen. Dessutom har man förslag på utökning av skatten till andra varugrupper som exempelvis byggmaterial.

Så här uttrycker sig Tomas Ek (C) – miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet: ”Skatten har haft stora problem sedan införandet, det är bara att konstatera. Det måste vi agera på och arbeta vidare med detta. Vi har även sett att EU-kommissionen nu har sagt att man vill göra en stor utvärdering av lagstiftningen – det ser vi positivt på.”

Liberalerna har ingen klar linje i vare sig indexeringen eller om skatten skall finnas kvar överhuvudtaget. Partiet är dock starkt för att frågan tas upp med ny kraft i de europeiska organen (REACH och RoHS) som hanterar bland annat kemikalier i elektronik för hela den europeiska marknaden. På partiets hemsida skriver man under sidan EU-politik att de ”Ser positivt på möjligheten att införa en kemikalieskatt (läs: elektronikskatt) för att få bort farliga kemikalier i produkter”. I samma andetag anser Liberalerna att lagstiftning och beskattning av kemikalier med fördel kan beslutas om på europeisk nivå för att skapa ytterligare starka incitament för tillverkare att ställa om till bättre ämnen i exempelvis flamskydd för elektronik.

En ”valkompass” för vitvarufolk
Det verkar nu som om valutgången kommer att ha en direkt påverkan på elektronikskattens framtid i Sverige. I ett tidigare inlägg i APPLiAnytt presenterade vi en djupanalys av samtliga riksdagspartiers inställning till elektronikskatten – det kan löna sig att läsa igenom det, om du inte redan gjort det. Den tjänar som en bra valkompass för oss vitvaru- och hushållsapparatmänniskor! Länk till djupanalysen finns här.

Kent Oderud, ordförande, APPLiA – Sweden