2023.01.27

Expertens tips – så skyddar du ditt hem mot hackare

Digitaliseringens fördelar är många – komfort, hållbarhet och tideffektivitet är några av de faktorer som kan öka tack vare smarta och uppkopplade produkter. Men digitaliseringen har en baksida och risken för cyberattacker ökar för såväl hemmen som i det offentliga rummet.

Samtidigt som uppkopplade produkter för många tillför en ökad känsla av trygghet och kontroll i våra hem medför det även en risk att obehöriga gör intrång i våra privatliv. Därför råder nu säkerhetsexperter såväl tillverkare som konsumenter att dra nytta av uppkopplade hem på ett ansvarsfullt sätt. Det gäller även för dig som inte tror dig ha någoting att dölja eller dig som inte tror att en hackare är intresserad av just din smarta produkt.

– Alla uppkopplade produkter löper risk att bli hackade. Det beror primärt inte på att hackare är nyfikna eller vill avlyssna ditt hem utan istället använda dina produkter som föremål i andra attacker. Det är relativt vanligt att exempelvis hackade övervakningskameror används för att skicka datatrafik i riktade överbelastningsattacker mot servrar hos exempelvis myndigheter eller företag, berättar Johan Silhammer, säkerhetskonsult inom informationssäkerhet på Omegapoint.

En sak du kanske inte reflekterar över när du laddar ner en applikation till din mobil för att styra en uppkopplad produkt är att mobilen och produkten kommunicerar via internet. Även om så kallade säkra protokoll avänds vid denna kommunikation är det svårt för konsumenten att hålla koll på och påverka säkerheten.

Johan Silhammer, Omegapoint

Johan Silhammer Foto: Omegapoint

– Öppna nätverk, likt internet, är en risk oavsett. Den uppkopplade produkten kan bli hackad och kontrollerad av obehörig. Konsekvenserna kan variera beroende på vad det är för produkt, vilken åtkomst hackaren har samt dennes motiv, men bara tanken på att någon okänd har kontroll över vår värmepanna, spis, musikspelare eller övervakningskamera kan kännas väldigt obehagligt, fortsätter Johan Silhammer.

För att konsumenter ska kunna hantera en uppkopplad produkt på ett säkert sätt behöver de få tydlig och tillräcklig information. Förutom installationshjälp kan även medföljande säkerhetstips vid egen installation och drift av den uppkopplade produkten vara till stor nytta.

– Säkerhet behöver bli en del av vår, och våra konsumenters vardag så låt oss hjälpas åt att hålla våra uppkopplade hem säkra, avslutar Johan Silhammer.


OmegaPoints säkerhetstips att dela med våra konsumenter

Byt ut standardlösenord

För det första är det många prylar som kommer med standardlösenord som ofta är väldigt enkla och inte alls säkra. Bland det första en hackare provar är om det går att komma in med standardlösenordet. Dessa lösenord är ofta admin lösenord med hög behörighet och bör bytas innan prylen kopplas upp mot Internet

Använd långa och unika lösenord

Ett enkelt tips är att byta till ett starkt lösenord, som är svåra att gissa. Starka lösenord bör gärna vara slumpade och långa med flera olika typer av tecken. Om det är svårt att memorera starka lösenord så kan man rekommendera konsumenten att använda någon Password Manager (digitalt “kassaskåp”) eller helt enkelt skriva upp dem på en lapp som förvaras på ett säkert sätt.

Installera enligt anvisningar

Felkonfiguration vid installation av uppkopplade enheter kan ge upphov till stora säkerhetshål. Det bör säkerställas att alla installationer sker enligt en förutbestämd och verifierad instruktion. Lösningens funktionalitet och säkerhet skall inte enbart vara beroende av installatörens skicklighet. Om god dokumentation saknas be om hjälp.

Ha automatiska uppdateringar

Ett annat tips att ge konsumenterna är att de bör se till att de senaste säkerhetsuppdateringarna som släppts från tillverkaren installeras, gärna automatiskt om möjligt. På så sätt täcks identifierade säkerhetshål igen och eventuella säkerhetsbrister åtgärdas.

Sätt upp ett separat nätverk

Något som kan vara lite svårare för konsumenter att göra, men som ändå är bra att rekommendera, är att placera de uppkopplade prylarna på ett separat nätverk. Om en attack mot en eller flera av dessa prylar skulle ske så är den i alla fall isolerad från övriga delar av nätverket och kan inte sprida sig till hemmets andra uppkopplade (och oftast mer viktiga) enheter så som exempelvis datorerna.