2022.01.11

Fler infektioner i dåligt ventilerade lokaler

Med coronapandemin har luftkvalitet och ventilation blivit aktuella ämnen och flera studier visar att i exempelvis dåligt ventilerade klassrum blir fler smittade än i rum med bättre luftkvalitet. Det har också bevisats att luftrenare minskar smittrisken. APPLiAnytt ställde några frågor om luftrenare till Jacob Littorin, Miele AB.

Du har tidigare kunnat läsa om den ljusa framtiden för produkter som ger en förbättring av luftkvaliteten och den ökande efterfrågan på hälsosamma lösningar för både bostäder och större lokaler i APPLiAnytt (klicka här). Vi har också kunnat läsa om studier som visar på sambandet mellan Covidsmitta och luftkvalitet och hur myndigheter i t.ex. Belgien, Irland och Tyskland för närvarande agerar på nyttan av en sund luftkvalitet i bl.a. skolor och äldreomsorgen. I Hamburg har t.ex. alla klassrum utrustats med effektiva luftrenare under det gångna höstlovet. Allt för att bekämpa Covid-virusets fortsatta härjningar bland skolbarn och pedagoger.

Luftrenare minskar smittrisken

Nu visar ytterligare en studie från skolans värld, denna gång från Schweiz, att risken att bli smittad med covid-19 är högre i klassrum med dålig ventilation och utan luftrening. Studien har genomförts som ett pilotprojekt med forskare från institutet Empa i 150 olika klassrum i provinsen Graubünden och är en av många vetenskapliga studier som konstaterar att dålig luftkvalitet inomhus ökar risken för smittspridning. I dåligt ventilerade klassrum var det fler som blev smittade än i rum med bättre luftkvalitet. Dessutom visar luftkvalitetsmätningarna att majoriteten av de klassrum som var med i studien hade förhöjda nivåer av CO2 (koldioxid). I 60 procent av klassrummen översteg CO2-halten 2000 miljondelar (ppm) och det fanns de rum som låg över 3000 ppm. Den rekommenderade halten för lokaler är kring 1000 ppm. Förhöjda CO2-koncentrationer kan försämra kognitiv prestanda och därmed inlärningsförmåga. Ett statistiskt samband mellan antalet positiva fall i de veckovisa skolproven och den uppmätta CO2-koncentration i motsvarande klassrum kunde fastställas. Dessutom så smittades betydligt fler individer med SARS-CoV-2 i dåligt ventilerade klassrum.

I Sverige har vi jämförelsevis bra ventilation i våra bostäder och lokaler. De flesta arbetsplatser har ett fungerande ventilationssystem, men många bostäder endast självdrag. Dock är det ändå ett faktum att vår innemiljö ofta är upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluften – och har en högre halt av CO2, framförallt vintertid.

En bra luftrenare kan på några minuter skapa en betydligt renare innemiljö genom att filtrera bort 99,995 procent av aerosol-partiklarna. Då minskar risken för att utsättas för smittor avsevärt.

 

Vårterminen har börjat…

Nu har precis vårterminen börjat i svenska förskolor, grundskolor, gymnasium och högskolor och många i undervisningsvärlden uttrycker nu farhågor om risk för spridning av omikron och Covid-19 efter jul- och nyårsledigheterna. APPLiAnytt frågade därför Jacob Littorin, marknadschef för Miele Professional, som just introducerat en serie effektiva luftrenare för lokaler från 40 m2 upp till 200 m2, om eventuella upphandlingar inom skolvärden eller annan offentlighet och vad som i övrigt sker på den svenska marknaden.

Löper nu några upphandlingar i skolvärlden eller annan offentlig verksamhet när det gäller denna produktkategori i Sverige?
”Inte för tillfället. I andra länder så har man kommit längre när det gäller den biten. Hamburg stad installerade t.ex. under höstlovet vår mobila luftrenare i över 1500 klassrum för att hindra smittspridning bland elever och skolpersonal.”, berättar Jacob Littorin, Miele AB.

Hur ser den tänkta kundprofilen ut för era luftrenare i Sverige?
”Offentliga eller privata inomhusmiljöer där det vistas många människor, som i exempelvis klassrum, föreläsningssalar, förskolor, receptioner och väntrum, kontor, gym, frisörer, butiker, inom äldrevården mm. Fördelen med Mieles professionella luftrenare är den höga kapaciteten (6 luftväxlingar/timme) samtidigt som den är robust konstruerad (b.la. manipulerings- och tippsäker) och enkel att placera. Dessutom smälter den bra in i de flesta miljöer med sin prisbelönta Red Dot-design.”

Ser Miele några affärschanser också i svenska hushåll för denna typ av produkt?
”Vår serie av luftrenare är primärt utvecklade för den professionella marknaden. Dvs. olika typer av offentliga eller privata lokaler (45-200m2 beroende på modell) med mycket folk i rörelse, men såklart kan även våra luftrenare installeras i villor och andra bostäder. Den är helt Plug&Play-anpassad och kräver endast ett vanligt 230v uttag.”

Cirkapris för den mindre luftrenaren PAC 1045 avsedd för rum på upp till 45 m2?
”Det rekommenderade priset är 28.450 kr exkl. moms.”

Hur fungerar själva luftrenaren?
”En intressant koppling med vår luftrenare och studien från Schweiz (som ni relaterar till här ovan i texten) är att vår luftrenare har en inbyggd CO2-sensor och kan sättas på autodrift så att kapaciteten hela tiden anpassas till det faktiska luftreningsbehovet i lokalen. På så sätt får man också alltid lägsta ljudvolym utan att tumma på effekten. Denna funktion är vi helt unika med när det gäller professionella luftrenare.

Ett urval av tre olika storlekar på våra luftrenare gör det möjligt att anpassa dem till rum på upp till 45, 80 respektive 200 m², och de kan, beroende på användningsområde, kombineras efter eget önskemål. Med en luftgenomströmningskapacitet på upp till 3000 m³ luft per timme (beroende på modell) kan hela luften i ett rum förflyttas och filtreras sex gånger per timme. Ett förfilter av klass G4 och ett finfilter håller tillbaka större luftburna partiklar. I efterföljande led fångar ett HEPA-partikelfilter H14 med hög prestanda upp även de minsta partiklarna, vilket gör att mer än 99,995 % av alla luftburna partiklar, virus, bakterier och svampsporer blir inaktiva.

På dessa modeller sker en automatiskt termisk avaktivering av patogener i luftflödet, som kallas för Miele ThermoControl. Patogener definieras som organismer som är kapabla att leda till sjukdom eller infektion i kroppen – virus, bakterier, svampsporer och parasiter klassificeras som patogena organismer. Luften som passerar genom HEPA-14-filtret i luftrenaren värms till ca 70°C, vilket också förhindrar att fukt bildas. Detta innovativa koncept kompletteras av ett aktivt kolfilter. Obehagliga lukter hör därför också till det förflutna.”

Prenumerera på ren luft

Det är även möjligt att prenumerera på ren luft och Jacob Littorin berättar att många företag vill leasa sina luftrenare.

”Även om det är lätt att byta filter på våra luftrenare, vem som helst kan göra det, så vill företagsanvändarna inte behöva tänka på servicebiten. Där tror vi att leasing tillsammans med serviceavtal, som inkluderar filterbyten kommer att bli ett populärt upplägg för våra luftrenare och där har vi en fördel att vi kan erbjuda rikstäckande service till alla kunder. Det ska vara lika enkelt som att prenumerera på sin fruktkorg till fikarummet”, avslutar Jacob.

Luftrenare i butiksmiljö

Fakta:
En fullvuxen människa andas cirka 20.000 andetag om dagen vilket resulterar i att vi omsätter runt 12-15.000 liter luft om dagen! Det kan jämföras med att vi dricker cirka 2 liter vatten per dag och äter 0,5–1 kg mat per dag. Oftast sätter vi höga kvalitetskrav på både vätskan och maten, men sätter vi tillräckligt höga krav på luften vi andas? En kubikmeter luft kan innehålla hundratusentals partiklar.

Läs mer om Miele-serien av luftrenare här.

Kent Oderud